På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

For sent at påstå handicap 4 år efter opsigelse

HANDICAP. En opsagt medarbejder påstod, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, da han mente, at han var handicappet. Kravet blev dog først rejst mere end fire år efter opsigelsen. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor sagen.

Opsagt to år efter arbejdsulykke

En medarbejder var ude for en arbejdsulykke, hvor han fik en skulderskade. Efter nogle måneders sygemelding genoptog medarbejderen sit arbejde på deltid. Efter gentagne forsøg på at hjælpe medarbejderen fuldt tilbage, blev medarbejderen opsagt to år efter ulykken.

Medarbejderen førte efterfølgende en arbejdsskadesag ved by- og landsret uden at få medhold.

Medarbejderen kendte ikke til reglerne

Efter landsrettens afgørelse indbragte medarbejderen fire år og to måneder efter opsigelsen spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af handicap for Ligebehandlingsnævnet.

Medarbejderen hævdede, at han først fire år efter ulykken var blevet opmærksom på, at Sø- og Handelsretten i en sag havde tilkendt en anden medarbejder med en skulderskade en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Dette var årsagen til, at han ikke havde rejst sit krav på et tidligere tidspunkt.

Medarbejderen havde været for længe om at rejse krav

Ligebehandlingsnævnet afviste sagen, da nævnet mente, at medarbejderen havde udvist passivitet. Medarbejderen havde haft rig mulighed for at rejse sit krav i forbindelse med de anlagte retssager om arbejdsskaden.

Ligebehandlingsnævnet mente, at virksomheden havde indrettet sig på, at medarbejderen ikke ville gøre yderligere gældende. Det var simpelthen for sent først at komme med sit krav over fire år efter opsigelsen, og virksomheden blev derfor frifundet.

Det havde ikke betydning for vurderingen, at medarbejderen påstod, at han først blev opmærksom på sit mulige krav efter Sø- og Handelsrettens afgørelse i en anden sag.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at en medarbejder skal forfølge sit krav og ikke bare kan se passivt til.

Der er ikke en lovbestemt klagefrist i forhold til at indbringe sager for Ligebehandlingsnævnet. Der er dog en generel forældelsesfrist på krav, der udspringer af ansættelsesforholdet, på fem år. Denne forældelsesfrist medfører dog ikke, at man blot kan se passivt til og vente med at rejse krav til sidste øjeblik.

Ligebehandlingsnævnet var enige med DI i, at der er tale om passivitet, når medarbejderen i denne sag først rejste sit krav fire år og to måneder efter opsigelsen. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at medarbejderen havde haft adskillige muligheder for at rejse sit krav, da han havde ført retssager om sin arbejdsskade.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse i j.nr. 2014-6810-52075.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 27-10-2015 OPDATERET: 06-03-2017