På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Færre ordrer var ikke grund nok til at fyre nybagt far

LIGEBEHANDLING. Ugen efter at en nybagt far sagde til sin chef, at han ville holde forældreorlov, blev han fyret med årsagen ”nedgang i ordrer”. På grund af den korte tid fra meddelelsen om orlov til fyringen, blev virksomheden dømt til at betale en godtgørelse på 9 måneders løn.
Modelfoto: Colourbox

Den retlige ramme

Sagens tema var påstået forskelsbehandling på grund af køn, idet en mandlig medarbejder blev fyret under sin kones graviditet, og ganske kort tid efter han havde ytret et ønske om afholdelse af barselsorlov.

Den kommende far

I november 2016 fortalte en medarbejder sin chef, at hans kone var gravid og skulle føde til juni. I begyndelsen af april 2017 informerede medarbejderen chefen om, at han ville holde forældreorlov i direkte forlængelse af sin fædreorlov. Medarbejderen ville derfor være væk fra sit arbejde minimum 12 uger.

Virksomheden havde siden 2012 haft faldende tilgang i ordrer. Chefen valgte derfor den 11. april 2017 at fyre medarbejderen, som snart skulle på barselsorlov.

Kortlægning af kompetencer

Medarbejderen havde været ansat som teknisk prototypekoordinator siden august 2015 og tog sig af opgaver inden for salg, udvikling og produktion. Der var i alt fire medarbejdere, som tog sig af disse opgaver.

Virksomheden fremlagde i forbindelse med sagen et skema over de fire medarbejderes kompetencer, hvor den fyrede medarbejdere scorede lavest på flere parametre. Det fremgik dog ikke af dokumentet, hvornår denne vurdering var foretaget. Èn anden medarbejder havde kortere anciennitet end den fyrede.  

Bevisbyrden ikke løftet

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Hvis afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af orlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Lovens beskyttelse gælder både moderen og faderen.

Da medarbejderen blev fyret, mens hans kone var gravid, fandt reglerne om omvendt bevisbyrde anvendelse. Nævnet fandt ikke, at virksomheden godtgjorde nødvendigheden af fyringen, da nedgangen i ordrer havde stået på over en længere årrække, og da fyringen skete meget nært tidsmæssigt efter medarbejderens ytring om afholdelse af orlov.

Godtgørelsens størrelse

Ligebehandlingsnævnet lagde ved godtgørelsens størrelse vægt på medarbejderens anciennitet og det i øvrigt i sagen oplyste. Virksomheden måtte derfor betale 9 måneders løn i godtgørelse svarende til ca. 300.000 kr.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være påpasselige med at afskedige en medarbejder, som for nyligt er blevet forælder, til trods for at virksomheden kan dokumentere en faldende tilgang i ordrer over en længere periode.

Kontakt derfor DI for rådgivning, hvis du er i tvivl.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-11-2018 OPDATERET: 03-12-2018