På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Handicappet barn giver ikke ret til sjusk

FORSKELSBEHANDLING. Selvom medarbejderen havde et handicappet barn, havde virksomheden ret til at opsige hende, fordi medarbejderens øgede fravær ikke skyldtes barnet. Det afgjorde Østre Landsret.

Handicappet barn

En kvinde var ansat som sekretær for en mindre advokatvirksomhed. Medarbejderen havde et handicappet barn og indgik derfor en aftale om nedsat tid og ret til fravær, når barnet f.eks. skulle på hospitalet. Medarbejderens fravær var i den sidste del af ansættelsesforholdet steget markant.

Medarbejderen sygemeldte sig efter skriftlig advarsel

Medarbejderen begyndte at lave fejl i sine opgaver. Chefen informerede medarbejderen om kritikpunkterne, og næste morgen tog medarbejderen alle sine personlige ejendele med sig og forlod virksomheden umiddelbart efter, at hun var mødt ind.

Virksomheden sendte derfor en skriftlig advarsel til medarbejderen, som sygemeldte sig på ubestemt tid. Herefter valgte virksomheden at opsige hende.

Medarbejderen lagde sag an, men virksomhed blev frifundet

Medarbejderen mente, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicappede barn og lagde derfor sag an mod virksomheden.

Både Næstved Byret og Østre Landsret mente, at der kunne påvises faktiske omstændigheder for forskelsbehandling. Virksomheden skulle derfor bevise, at opsigelsen ikke skyldtes medarbejderens handicappede barn.

Da medarbejderens fravær både inden og efter advarslen primært var på grund af egen sygdom, var opsigelsen ikke sket pga. det handicappede barn. Virksomheden havde derfor ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Derudover mente retten, at opsigelsen var saglig, da virksomheden havde økonomiske udfordringer, som medarbejderen kendte til.

Virksomheden blev på den baggrund frifundet.

DI førte ikke sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at det er muligt at opsige medarbejdere, selvom de nyder særlig beskyttelse i forskelsbehandlingsloven pga. et handicappet barn.

Hvis fraværet skyldes medarbejderens egen sygdom og ikke barnets situation, skyldes opsigelsen ikke medarbejderens handicappede barn og er ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Det er dog ikke altid tilfældet, at virksomheden ved, hvornår fravær skyldes medarbejderens egen sygdom eller det handicappede barn. Kontakt derfor altid DI, hvis I overvejer at opsige en medarbejder med et handicappet barn.

Læs mere om opsigelse af medarbejdere omfattet af særlig beskyttelse i boksen til højre og søg rådgivning hos DI, hvis I står i lignende situationer.

PUBLICERET: 09-06-2015 OPDATERET: 07-11-2016