På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Elevs lydoptagelse gjorde ingen forskel

FORSKELSBEHANDLING. Det var ikke forskelsbehandling, men manglende tillid, som var årsagen til, at en virksomhed ophævede uddannelsesaftalen med en logistikelev inden for prøvetiden. Det kunne en hemmelig lydoptagelse ikke ændre på.
Modelfoto.

Ville ikke indordne sig


En logistikelev var omkring to måneder inde i sin prøvetid, da virksomhedens direktør i samråd med elevens uddannelsesansvarlige indskærpede over for eleven, at han skulle indordne sig efter virksomhedens retningslinjer. Virksomheden havde blandt andet oplevet problemer med elevens indstilling til at påtage sig overarbejde.

Optog samtale på iPhone


Dagen efter indkaldte eleven selv virksomhedens direktør til et nyt møde og optog samtalen på sin iPhone - uden at fortælle direktøren det. Samtalen udviklede sig til en diskussion, og virksomheden valgte kort derefter at ophæve elevens uddannelsesaftale.

Eleven hævdede, at direktøren på mødet havde udtalt sig krænkende om elevens etniske oprindelse. Og han mente, at virksomheden forskelsbehandlede ham, da den ophævede hans uddannelsesaftale.

Eleven valgte derfor at rejse krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven for Tvistighedsnævnet. Han fremlagde lydfilen fra mødet med direktøren som bevis.

Ikke forskelsbehandlet

Tvistighedsnævnet nåede frem til, at elevens etniske baggrund ikke var årsag til, at virksomheden ophævede elevens uddannelsesaftale.

Det skyldtes derimod, at virksomheden inden for prøvetiden havde mistet tilliden til, at eleven ville indordne sig efter de normer, som gjaldt i virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Hvis det inden for de første tre måneder af en uddannelsesaftale viser sig, at eleven ikke har de nødvendige kompetencer eller den rette indstilling til arbejdet, kan virksomheden ophæve aftalen uden nærmere begrundelse og varsel.

Sagen er et eksempel på, at virksomheder netop i prøvetiden har en særlig grund til at reagere, hvis de er usikre på, om eleven er egnet. Virksomheder skal dog stadig være opmærksomme på, at lønmodtagere er beskyttet efter forskelsbehandlingsloven både i og efter prøveperioden.

I kan også læse mere om forskelsbehandling under menupunktet ”Reglerne” samt de relaterede nyheder i højre spalte.

Nyheden er baseret på Tvistighedsnævnets kendelse nr. 41.2016 afsagt d. 15. december 2016

Af forskelsbehandlingslovens § 1 fremgår det:

’§1.Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.’

Ligeledes fremgår det af § 2:

’§2. En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.’

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 24-01-2017 OPDATERET: 24-01-2017