På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

EU: Dom i Kaltoft-sagen om fedme

HANDICAP & FORSKELSBEHANDLING. EU-Domstolen har netop afgjort, at svært overvægtige ikke er særligt beskyttede. Til gengæld kan fedme være et handicap, som er omfattet af forskelsbehandlingsloven.

Dansk sag bragt for EU-Domstolen

EU-Domstolen var i en dansk sag fra Kolding byret blevet spurgt, om fedme var særligt beskyttet, eller om det kunne karakteriseres som et handicap omfattet af beskæftigelsesdirektivet og forskelsbehandlingsloven.

Sagen handler om en kommunalt ansat hjemmedagplejer, der efter 15 års ansættelse blev opsagt på grund af faldende børnetal. Hjemmedagplejeren er dog af den opfattelse, at opsigelsen var begrundet i hans fedme.

Generaladvokatens udtalelse

I forbindelse med generaladvokatens udtalelse, som kom forud for EU-Domstolens afgørelse, omtalte DI sagen. EU-Domstolen valgte i store træk at følge generaladvokatens udtalelse.

Læs nyheden om generaladvokatens udtalelse i boksen ’Relaterede nyheder’ til højre.

Det generelle princip om forbud mod forskelsbehandling omfatter ikke fedme

EU-Domstolen slog fast, at der gælder et generelt princip om forbud mod forskelsbehandling, som er bindende for medlemsstaterne. Det generelle princip omfatter imidlertid ikke forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme i sig selv.  

Fedme kan være et handicap

EU-Domstolen fastslog dog, at fedme godt kan udgøre et handicap. Hvis det er tilfældet, er medarbejderen omfattet af reglerne i forskelsbehandlingsloven. Det betyder, at virksomheden skal foretage relevante og rimelige tilpasningsforanstaltninger, og at virksomheden ikke må forskelsbehandle medarbejderen på grund af handicappet.

Det afhænger af de konkrete omstændigheder, om fedme udgør et handicap. Den relevante vurdering går på, om medarbejderen har en begrænsning i sin arbejdsevne som følge af langvarige fysiske, mentale eller psykiske skader, der forhindrer medarbejderen i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre.

Ifølge EU-Domstolen vil det bl.a. være tilfældet, hvis medarbejderens fedme hindrer medarbejderen i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre medarbejdere som følge af begrænset bevægelighed eller sygdomme hos medarbejderen, som forhindrer den pågældende i at udføre sit arbejde, eller som indebærer gener ved udøvelsen af den pågældendes arbejde.
 
Modsat generaladvokaten, nævnte EU-Domstolen intet omkring, at BMI kunne bruges til at bestemme, om en person er svært overvægtig.

Hvornår udgør fedme så et handicap?

EU-Domstolen overlod den konkrete vurdering af sagen til de nationale domstole. Derfor går sagen nu tilbage til Kolding byret, som skal afgøre, om medarbejderen på opsigelsestidspunktet var handicappet, og om opsigelsen var begrundet i handicappet.

Byretten skal bl.a. vurdere, om hjemmedagplejerens fedme har medført en begrænsning, som opfylder EU-rettens handicapbegreb, til trods for at hjemmedagplejeren havde varetaget sit arbejde gennem 15 år.

DI har ikke været involveret i sagen.

DI's råd

På grund af generaladvokatens udtalelse var det ventet, at fedme ikke i sig selv er beskyttet mod forskelsbehandling. Ligeså var det ventet, at fedme godt ville kunne udgøre et handicap.

Et handicap behøver ikke at være medfødt eller eksternt pådraget, men kan være selvforskyldt. Situationen vil altid afhænge af en konkret individuel vurdering baseret på EU-rettens handicapbegreb.

DI noterer sig, at EU-Domstolen ikke tillagde BMI betydning, sådan som generaladvokaten ellers havde gjort det. Det er vigtigt, da BMI ikke ville give et retvisende billede af den enkelte medarbejders mobilitet og evne til at begå sig på arbejdsmarkedet.

Da det i praksis vil være meget svært at afgøre, om en svært overvægtig medarbejder er omfattet af handicapbegrebet, anbefaler vi, at I kontakter DI i lignende sager.

EU-rettens handicapbegreb
Begrænsning i arbejdsevnen som følge af langvarige fysiske, mentale eller psykiske skader, der i samspil med forskellige andre barrierer kan forhindre en person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-01-2015 OPDATERET: 01-05-2017