På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Den første afskedigelse talte ikke

OPSIGELSE. Østre Landsret har tilsidesat en virksomheds afskedigelse, fordi virksomheden fortsat lod medarbejderen arbejde på sædvanlige vilkår efter opsigelsesvarslet. En senere afskedigelse af medarbejderen var dog saglig grundet misbrug af firmabil.

Alle medarbejdere opsagt

En underleverandør, som udførte tilsynsopgaver i forbindelse med metrobyggeriet, opsagde den 23. juli 2014 samtlige medarbejdere med fratrædelse den 31. oktober 2014, fordi tilsynsopgaven var kommet i licitation. Dermed udløb samarbejdsaftalen med hovedleverandøren, som var deres eneste kunde, og driften kunne umiddelbart ikke fortsætte.

En kloakmester meddelte den 17. oktober 2014, at han ønskede at gå på barsel. Kort efter, den 19. oktober 2014, fik kloakmesteren sammen med de øvrige medarbejdere en besked fra ledelsen om, at virksomheden havde vundet licitationen og fået en ny kontrakt med hovedleverandøren.

Driften fortsætter

Virksomheden fortalte, at indtil nærmere detaljer forelå, ville driften fortsætte uændret med udsigt til nye ubegrænsede ansættelsesaftaler.

Samtidig modtog de opsagte medarbejdere en vagtplan, hvor kloakmesteren havde vagter i november måned, ligesom han havde haft det tidligere. Han udførte sit arbejde herefter mellem den 3. - 7. november 2014.

Den 12. november opsagde virksomheden medarbejderen med øjeblikkelig virkning med henvisning til, at han var blevet opsagt den 23. juli 2014.

Gjorde krav på cirka 500.000 kr.

Kloakmesteren lagde sag an mod virksomheden med krav på løn i opsigelsesperioden fra den 12. november 2014 til og med den 28. februar 2015 svarende til 140.408,88 kr. Det blev suppleret af et forbundet krav om godtgørelse svarende til 324.050,86 kr., fordi opsigelsen, ifølge medarbejderen, kom som konsekvens af, at han havde meddelt barsel forinden. Desuden gjorde han krav på godtgørelse svarende til 50.000 kr. for manglende genansættelse.

Illoyal adfærd

Virksomheden forklarede, at deres e-mail af 19. oktober til medarbejderne ikke var et bindende tilsagn om genansættelse, men snarere en hensigtserklæring. Virksomhedens grund til ikke at genansætte ham var, at han havde udvist illoyal adfærd. Kloakmesteren havde uberettiget gennemgået en kollegas kontor for at finde nøglerne til en af virksomhedens biler, som han derefter havde brugt uden tilladelse.

Byrettens afgørelse

Byretten fandt, at afskedigelsen af samtlige medarbejdere den 23. juli 2014 var sagligt begrundet i den omstændighed, at virksomheden ikke havde nok arbejde at tilbyde deres ansatte.

Beskeden om fortsat ansættelse var ifølge retten ikke et bindende tilsagn. Derfor blev virksomheden frifundet for kravet om at betale løn i opsigelsesperioden og den dertilhørende påstand om godtgørelse. Der var ingen omstændigheder, der gav anledning til at tro, at opsigelse var begrundet i hans ønske om at holde barsel.

Landsrettens afgørelse

I modsætning til byretten konkluderede landsretten, at beskeden på grund af sin tvetydige formulering talte for, at kloakmesteren med rette kunne tro, at opsigelsen den 23. juli 2014 var bortfaldet, og at han fortsat var ansat med det opsigelsesvarsel, han hidtil havde haft.

Landsretten konkluderede desuden, at medarbejderens brug af virksomhedens bil gik ud over hans beføjelser, og derfor var opsigelsen den 12. november 2014 saglig.

Det var medarbejderens egne forhold, der kunne begrunde en opsigelse – ikke en ansættelseskontrakt, der reelt var blevet forlænget. Virksomheden blev derfor dømt til at betale løn i kloakmesterens nye opsigelsesvarsel.

DI var ikke involveret i sagen. 

DI's råd

Afgørelsen viser, at det er vigtigt, at I er klare og konsekvente, når I opsiger medarbejdere.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om noget i forbindelse med opsigelse af en medarbejdere.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 19-12-2017 OPDATERET: 19-12-2017