På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bortvist leder måtte til lommerne

BORTVISNING. En leder indtrådte i bestyrelsen for en konkurrerende virksomhed. Virksomheden bortviste derfor medarbejderen og krævede lederens løn tilbagebetalt, men medarbejderen mente ikke, at bortvisningen var berettiget. Vestre Landsret har netop taget stilling i sagen.

Virksomhed og leder indgik fratrædelsesaftale

En virksomhed og en leder havde indgået en gensidig fratrædelsesaftale, hvor lederen skulle fratræde sin stilling ti måneder senere. Lederen ville modtage sin sædvanlige løn, men var fritstillet for sin arbejdsforpligtelse. I fratrædelsesaftalen stod, at lederen var omfattet af samme loyalitetspligt som under sin ansættelse, og at lederen derfor ikke direkte eller indirekte måtte påbegynde eller blive økonomisk interesseret i en helt eller delvist konkurrerende virksomhed.

Ulønnet bestyrelsespost i anden virksomhed

Kun to måneder efter at fratrædelsesaftalen blev indgået, indtrådte lederen i bestyrelsen for en anden virksomhed. Efter lederens opfattelse var den anden virksomhed ikke konkurrerende, fordi der var tale om en lille iværksættervirksomhed, der solgte produkter, som henvendte sig til en anden målgruppe og gjorde brug af en anden type teknologi. Lederen deltog i tre bestyrelsesmøder og modtog ikke honorar for sit arbejde. Ifølge lederen handlede de tre bestyrelsesmøder primært om at skaffe kapital til virksomheden, og han havde ikke videregivet fortrolige oplysninger.

Bortviste lederen

Da virksomheden blev opmærksom på lederens bestyrelsespost, bortviste de ham. Virksomheden krævede endvidere løn tilbagebetalt for den periode, hvor lederen var indtrådt i bestyrelsen indtil bortvisningstidspunktet. Lederen mente ikke, at bortvisningen var berettiget og lagde derfor sag an.

Landsretten: Konkurrerende virksomhed

Vestre Landsret fandt, at der var tale om konkurrerende virksomheder, selvom der var visse forskelle mellem deres produkter. Her lagde landsretten vægt på, at de til dels sammenfaldende produkter var et vigtigt led i virksomhedernes vækstplaner, og at konkurrencen mellem de to virksomheder havde været af væsentlig betydning for begge virksomheder.

Skærpet pligt for leder i øverste ledelsesteam

Vestre Landsret udtalte, at en ledende medarbejder i det øverste ledelsesteam, der i en fritstillingsperiode bliver medlem af det øverste ledelsesorgan i en anden virksomhed, som udgangspunkt ikke lever op til sin loyalitetspligt over for den virksomhed, som han fortsat modtager løn fra, hvis virksomhederne anses for at være konkurrenter. Dette må som udgangspunkt også gælde, selvom den pågældende ikke får løn for sin indsats i bestyrelsen, og selvom det ikke nærmere kan påvises, hvad den konkrete indsats i bestyrelsen har bestået eller udmøntet sig i.

Bortvisning og tilbagebetaling af løn

Vestre Landsret fandt herefter, at bortvisningen var berettiget. Virksomheden blev dermed frifundet for lederens krav om betaling af løn i den resterende del af fritstillingsperioden og godtgørelse efter funktionærloven.

Lederen derimod skulle tilbagebetale den løn, som han havde modtaget fra det tidspunkt, hvor han indtrådte i bestyrelsen, og indtil bortvisningstidspunktet. Lederen underrettede ikke virksomheden om sin bestyrelsespost, og virksomheden fik først kendskab hertil ca. seks måneder senere. Derfor skulle lederen sammenlagt med øvrige sagsomkostninger betale ca. 1,1 million tilbage til virksomheden.

Byretten var kommet til det modsatte resultat.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at medarbejdere skal overholde deres loyalitetspligt over for virksomheden, også i fritstillingsperioden. Hvis en medarbejder påbegynder konkurrerende virksomhed, vil I efter omstændighederne kunne bortvise medarbejderen. Det gælder navnlig ledere og andre betroede medarbejdere, der har en særlig forpligtigelse til at udvise loyalitet over for virksomheden.

I lignende sager bør der altid søges konkret rådgivning fra DI, før en medarbejder eventuelt bortvises. 

Den relevante bestemmelse i funktionærloven var § 2b.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 24-02-2016 OPDATERET: 10-03-2017