På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bortvist for privat køb med arbejdsmobil

BORTVISNING. Højesteret har afgjort, at det var i orden at bortvise en medarbejder, der købte togbilletter med sin arbejdsmobil, så arbejdsgiveren kom til at betale for billetterne.

Bortvist for køb af togbilletter

En virksomhed valgte at bortvise en medarbejder på grund af misbrug af den ansattes arbejdstelefon.

Medarbejderen havde fået udleveret en smartphone, hvor arbejdsgiveren betalte telefonregningen.

Medarbejderen brugte mobiltelefonen til privat at købe togbilletter via sms, hvor udgiften til billetterne havnede på telefonregningen og dermed hos arbejdsgiveren.

Over en periode på fem måneder købte medarbejderen togbilletter for i alt 1.282,40 kr.

Købene blev opdaget, fordi medarbejderens telefonregning på et tidspunkt blev udtaget i en stikprøvekontrol.

Arbejdsgiveren tilbød medarbejderen selv at opsige sin stilling, men da han nægtede, valgte arbejdsgiveren at bortvise medarbejderen.

Holdt køb hemmelige

Medarbejderen mente ikke, at bortvisningen var berettiget og lagde derfor sag an mod virksomheden med krav om bl.a. betaling af løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Medarbejderen forklarede sig med, at han troede, han måtte købe for op til 3.000 kr. om året, fordi han blev multimediebeskattet af dette beløb. Han gik ud fra, at han kunne bruge telefonen til alt, ligesom man kan bruge sin løn til alt.

Virksomheden har forklaret, at det var en vagt-telefon.

Medarbejderen havde hverken talt med ledere eller kollegaer om billet-købene. Han noterede heller ikke, hvor meget han købte for, og han brugte ikke arbejdsmobiltelefonen til daglig transport. Det var kun i nødsituationer, han købte billetter via arbejdsmobilen.

Først blev arbejdsgiveren i byretten dømt til at betale erstatning og godtgørelse til medarbejderen. Byretten lagde vægt på, at medarbejderen hverken mundtligt eller skriftligt havde modtaget information om, hvad arbejdstelefonen måtte anvendes til.

Fri telefon må kun bruges på telefoni

Men Landsretten ændrede den dom, og nu har Højesteret stadfæstet Landsrettens dom. Ifølge Højesteret burde det have stået klart for medarbejderen, at hans arbejdsmobiltelefon var et arbejdsredskab, som ikke uden arbejdsgiverens udtrykkelige accept kunne benyttes til betaling af rent private udgifter.

Højesteret mente ikke, at skattereglerne har kunnet give medarbejderen en forventning om, at det var i orden at foretage private køb på virksomhedens regning. Medarbejderen havde heller ikke modtaget informationer fra virksomheden, der kunne tyde på, at det forholdt sig sådan.

Derfor var det Højesterets vurdering, at køb af togbilletter på arbejdsmobilen var en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen var berettiget.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd
Afgørelsen viser i tråd med tidligere praksis, at en medarbejder misligholder sit ansættelsesforhold groft, hvis man tilegner sig værdier fra sin arbejdsgiver uden aftale. En medarbejder kan bortvises, hvis han eller hun har misligholdt sin ansættelsesaftale groft.
 
Bortvisning er den mest alvorlige sanktion, I kan vælge, og I bør derfor nøje undersøge forholdet omkring medarbejderens misligholdelse.
 
Det er ofte nødvendigt at høre medarbejderens opfattelse af situationen, inden I beslutter, om han/hun skal bortvises. Hvis en medarbejder skal bortvises, skal det ske umiddelbart efter den grove opførsel, eller efter virksomheden er blevet bekendt med denne. Det er derfor vigtigt, at I reagerer med det samme.
PUBLICERET: 06-04-2016 OPDATERET: 20-07-2018