På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bortvist: Tekniker misbrugte interne systemer privat

En tekniker hos et teleselskab indhentede telefonnummeret på en kunde, som var i besiddelse af medarbejderens søns stjålne mobiltelefon. Medarbejderen ringede til kunden og truede med politianmeldelse. Bortvisning var herefter berettiget.

Misbrugte adgang til interne systemer

En medarbejder, som havde 11 års anciennitet hos et teleselskab, misbrugte sin adgang til teleselskabets interne systemer ved at indhente og anvende fortrolige kundeoplysninger i privat øjemed. Medarbejderen blev herefter bortvist. Efter bortvisningen kom det frem, at medarbejderen tilmed havde forsøgt at indhente kundens navn og privatadresse ved at foretage en ureglementeret forespørgsel til en anden afdeling.

Fremstod som at handle på selskabets vegne

Medarbejderens søns mobiltelefon var blevet stjålet, og medarbejderen valgte at foretage en søgning i virksomhedens systemer efter sønnens mobiltelefon. Ved søgningen kunne han identificere det telefonnummer, som blev benyttet fra den stjålne mobil.

Medarbejderen ringede i arbejdstiden til kunden fra sin arbejdstelefon, og oplyste, at kunden skulle sende mobiltelefonen til teleselskabets adresse. Medarbejderen oplyste hverken sit navn, telefonnummer eller adresse.

Medarbejderen fremstod derfor, som om han handlede på teleselskabets vegne, og han risikerede ved sine handlinger at miskreditere teleselskabet.

Det viste sig, at kunden havde købt den stjålne mobiltelefon i en mobiltelefonforretning, og kunden klagede efterfølgende til teleselskabet. Herefter blev medarbejderen bortvist.

Ingen retningslinjer

Medarbejderens advokat gjorde gældende, at forseelsen alene burde have ført til en advarsel og indskærpelse af sikkerhedsreglerne hos teleselskabet, da der ikke var udformet skriftlige retningslinjer for brug af teleselskabets interne systemer. Medarbejderens advokat nedlagde derfor påstand om betaling af erstatning for manglende opsigelsesvarsel samt godtgørelse for usaglig opsigelse.

Medarbejderen skulle have vidst bedre

Retten slog fast, at det var ubestridt, at medarbejderen misbrugte teleselskabets interne systemer for at indhente og anvende fortrolige kundeoplysninger i privat øjemed. Retten mente også, at det måtte have stået medarbejderen klart, at han ved at kræve telefonen sendt til teleselskabet fremstod over for kunden, som om han handlede på teleselskabets vegne.

Retten mente derfor, at medarbejderen havde udvist et groft tillidsbrud over for teleselskabet, der var egnet til at miskreditere teleselskabet over for kunder. Retten påpegede desuden, at det måtte have stået klart for medarbejderen, at han udviste et groft tillidsbrud, uanset at der ikke fandtes en skriftlig vejledning om medarbejdernes adgang til og brug af fortrolige oplysninger. Retten fandt herefter, at der forelå en så væsentlig tilsidesættelse af medarbejderens forpligtigelser i ansættelsesforholdet, at teleselskabets bortvisning var berettiget.

Virksomheden blev frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen er et konkret eksempel på, at en medarbejder ved at udvise et groft tillidsbrud over for arbejdsgiver fjerner grundlaget for fortsat ansættelse. 

Sagen er i tråd med retspraksis, idet der ikke skal meget til, før en arbejdsgiver berettiget kan bortvise en medarbejder, såfremt medarbejderens handlinger i mere eller mindre omfang indebærer en risiko for miskreditering af arbejdsgiver.

Afgørelsen illustrere også, at virksomheder ikke er forpligtiget til at regulere ethvert forhold i personalehåndbog eller skriftlige retningslinjer. Man behøver ikke at have retningslinjer for vold, tyveri og illoyale handlinger – fordi det er almen viden.

Bortvisning er den alvorligste ansættelsesretlige sanktion. Ved bortvisning afbrydes ansættelsesforholdet uden varsel, og medarbejderen har ikke krav på løn efter bortvisningstidspunktet. Alle bortvisningssager er enormt individuelle, hvorfor I altid bør kontakte DI for rådgivning, inden I vælger at bortvise en medarbejder.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 22-06-2016 OPDATERET: 05-09-2017