På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bortvisning af direktør skete for sent

BORTVISNING. En direktør blev bortvist, da han havde brugt et millionbeløb på et større projekt, der kunne have ført til virksomhedens konkurs. Landsretten afgjorde, at bestyrelsen imidlertid havde handlet for sent og derfor var bortvisningen uberettiget.

Direktør startede vigtigt projekt

En direktør i en fjernvarmevirksomhed påbegyndte et vigtigt projekt. Projektet blev vedtaget på en generalforsamling i 2009, hvor der blev givet mandat til en forundersøgelse på 9-13 mio. kr. og et endeligt projekt på 140 mio. kr., hvis forundersøgelsen var positiv.

Bestyrelsen lagde styringen af projektet over i en styregruppe, hvor kun direktøren og bestyrelsesformanden deltog.

Projektet blev væsentligt dyrere end forventet

De efterfølgende år afholdte virksomheden en lang række omkostninger til projektet. Selvom en række andre interessenter formelt deltog i projektet, herunder i styregruppemøderne, var det kun virksomheden, der brugte penge på det. Der blev først i november 2011 lavet en aftale om, at de øvrige deltagere i sidste ende også skulle betale til projektet.

Projektet løb ind i en række vanskeligheder, men i efteråret 2011 vedtog bestyrelsen at fortsætte, selvom budgettet for forundersøgelsen allerede var løbet op i 37 mio. kr.  Efter dette tidspunkt tog bestyrelsen ikke flere beslutninger om projektet.

I foråret 2012 var der brugt mellem 50-60 mio. kr. på projektet, og virksomheden var reelt truet af konkurs. Af flere grunde besluttede bestyrelsen derfor at overdrage projektet til kommunen, og nogle måneder senere indstillede kommunen projektet. På det tidspunkt var der afholdt over 160 mio. kr. kun til forundersøgelsen.

Bortvisning af direktøren

I forbindelse med en uvildig advokatundersøgelse af forløbet, talte bestyrelsesformanden i juni 2012 med direktøren om ansvaret for det mislykkede projekt. Det blev drøftet, at direktøren selv kunne opsige sin stilling, men at bestyrelsen også havde mulighed for at bortvise direktøren. Direktøren fortsatte dog med at arbejde for virksomheden.

I august 2012 viste advokatundersøgelsen, at både bestyrelsen og direktøren havde et ansvar for det mislykkede projekt. I forhold til direktørens ansvar, havde advokaten bag undersøgelsen bl.a. lagt vægt på, at direktøren havde lavet en ansøgning om kommunegaranti uden bestyrelsens kendskab. På den baggrund blev direktøren bortvist.

Landsrettens dom

Direktøren anlagde derefter en sag mod virksomheden om uberettiget bortvisning.

Direktøren fik medhold i landsretten. Landsretten lagde vægt på, at bestyrelsen allerede kendte til de faktiske forhold, der begrundede bortvisningen, før de overdrog projektet til kommunen i marts 2012. Derudover lagde landsretten vægt på, at bortvisningen blev diskuteret i juni 2012, men at direktøren hverken blev suspenderet eller fik at vide, at bestyrelsen forbeholdt sig at bortvise ham senere.

Det gjorde ingen forskel, at bestyrelsen først havde fundet ud af, at direktøren havde indsendt en ansøgning om kommunegaranti, lige inden bortvisningen. Dette forhold var nemlig ikke i sig selv en væsentlig misligholdelse fra direktørens side.

Derfor havde bestyrelsen udvist passivitet, og bortvisningen var således uberettiget.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

I en bortvisningssituation skal der altid handles hurtigt. Derfor skal I med det samme beslutte, om I ønsker at bortvise medarbejderen eller ej. Alternativt skal I som virksomhed meddele medarbejderen, at I undersøger, hvad der er sket, og om det skal medføre bortvisning. Selv hvis I giver en sådan besked, skal undersøgelsen gennemføres så hurtigt som muligt. Det er altid vigtigt, at I hører medarbejderens version af situationen, inden I bortviser.

Hvis I mener, at en af jeres medarbejdere væsentlig har misligholdt sit ansættelsesforhold, og I overvejer bortvisning, bør I kontakte DI for rådgivning.

06. september 2016
BORTVISNING. En medarbejder havde sendt et brev med urigtige og grove beskyldninger om dårligt arbejdsmiljø til en af virksomhedens kunder. Byretten var enig med virksomheden i, at medarbejderens illoyale opførsel gav ret til at bortvise hende. Østre Landsret har nu stadfæstet dommen.
23. juni 2016
BORTVIST. En salgschef ved en bilforhandler blev bortvist, fordi han solgte sin mors bil til en kunde, som henvendte sig i forretningen for at købe en brugt bil.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 15-11-2016 OPDATERET: 15-11-2016