På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bogholderen forsøgte at regne den ud

BONUS. Retten i Randers har frikendt en virksomhed for krav om yderligere betaling af bonus til en fratrådt bogholder. Bogholderen var omfattet af funktionærloven og havde kun krav på bonus, der svarede til det antal måneder, hun var ansat.
Modelfoto: Colourbox

Fra Randers til København

En virksomhed besluttede i januar 2015 at flytte fra Randers til København pr. 1. oktober 2015. Flytningen betød, at alle medarbejderne blev varslet og tilbudt at flytte med til København.

Da virksomheden havde gennemført forhandlingerne med medarbejderrepræsentanterne, blev alle medarbejdere, som ikke ønskede at flytte med, opsagt, heriblandt virksomhedens bogholdere.

Den ene af bogholderne fratrådte i løbet af året og valgte året efter at rejse krav om yderligere betaling af bonus.

Direktøren og bogholderen aftalte mål

Alle virksomhedens administrative medarbejdere, herunder bogholderne, var omfattet af en bonusordning som en del af ansættelsen. Bonusordningerne var opdelt i en del med personlige mål og en anden del med virksomhedens mål.

I opsigelsesperioden aftalte virksomhedens ene bogholder og direktøren nogle personlige mål, som var realistiske for bogholderen at nå i opsigelsesperioden frem til flytningen.

Måneden efter lykkedes det imidlertid bogholderen at finde et nyt arbejde, og hun valgte derfor at kontraopsige sin stilling til fratrædelse med udgangen af maj måned 2015.

I forbindelse med fratrædelsen valgte virksomhedens direktør at bekræfte, at bogholderen havde opfyldt de aftalte personlige mål i henhold til bonusaftalen.

Bonussen blev udbetalt året efter

I april måned 2016 fik alle medarbejdere udbetalt bonus på normal vis. I forbindelse med bonusudbetalingerne henvendte virksomhedens tidligere bogholder sig, og henviste til hendes aftale med direktøren samt direktørens bekræftelse på målopnåelserne forinden fratrædelsen.

Den tidligere bogholder mente, at hun var berettiget til yderligere bonus, selv om hun var fratrådt allerede efter fem måneder i bonusåret 2015.

Virksomheden afviste at betale yderligere bonus og henviste til virksomhedens normale praksis samt til funktionærloven, der fastlægger funktionærers ret til bonus, så længe ansættelsen varer.

Bogholderen var således berettiget til bonus svarende til fem måneder ud af bonusåret 2015.

Forbundet indbragte sagen for domstolene

Bogholderens fagforbund henvendte sig til virksomheden og anførte, at direktøren og den tidligere bogholder havde en særlig aftale, der ikke skulle følge funktionærlovens regler, og at bogholderen skulle have bonus, som om hun havde være ansat hele året 2015.

Da virksomheden fortsat afviste at betale yderligere, indbragte forbundet sagen for retten.

Funktionærlovens regulering var klar

Retten fandt, at bogholderens bonusordning var omfattet af funktionærloven, og en fravigelse af det udgangspunkt krævede en klar aftale.

Bogholderen havde ikke bevist, at der lå en klar fravigende aftale, og derfor var hun ikke berettiget til yderligere bonusudbetaling. Virksomheden havde således korrekt udbetalt bonus svarende til bogholderens fem måneders ansættelse i året 2015.

Virksomheden blev således frifundet for forbundets og den tidligere bogholders krav om yderligere bonusudbetaling.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen er helt i overensstemmelse med tidligere afgørelser på området, hvor alle funktionærer, der fratræder i løbet af et igangværende bonusår, alene har ret til en efterfølgende betaling, der svarer til antallet af ansættelsesmåneder det pågældende bonusår.

Den konkrete sag viser også, at I skal være påpasselige med aftaler om løndele såsom bonus, hvor aftalegrundlaget er uklart, da der kan opstå tvivl, og det måske kan føre til efterbetaling til fratrådte medarbejdere.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om bonusordninger.

Nyheden er baseret på Retten i Randers afgørelse i sag nr. BS 3-158/2017

Funktionærlovens § 17a om funktionærers ret til forholdsmæssig betaling af bonus ved fratrædelse i løbet af et regnskabsår.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-11-2017 OPDATERET: 14-11-2017