På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Beskyldt for det meste – frifundet for det hele

OPSIGELSE. En opsagt medarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet, da han mente, at virksomheden havde diskrimineret ham i strid med både forskelsbehandlingsloven, ligebehandlingsloven, ligelønsloven, lov om tidsbegrænset ansættelse, funktionærloven og ansættelsesbevisloven.

Fik advarsel og meldte sig syg

Klager var en 33 årig mand, der var ansat først som tidsbegrænset og efterfølgende som fast administrativ medarbejder i en stor virksomhed.

Under sin ansættelse gav virksomheden ham en skriftlig advarsel for manglende sygdomsregistrering, hjemmearbejde, fravær uden forudgående aftale og manglende kvalitet i arbejdet. Denne advarsel var medarbejderen ikke enig i. Han henvendte sig derfor til sin fagforening, fordi han følte sig chikaneret af sin leder.

Medarbejderen meldte sig herefter syg fra arbejde og følte sig ikke i stand til at deltage i de møder, som virksomheden indkaldte ham til.

Samarbejdsvanskeligheder udløste fyreseddel

Efter en måneds tid valgte virksomheden at opsige medarbejderen grundet samarbejdsvanskeligheder. Virksomheden fremsatte i den forbindelse et tilbud om en fratrædelsesaftale til medarbejderen, men han afslog tilbuddet.

Klagede til Ligebehandlingsnævnet

Medarbejderen klagede efter opsigelsen til Ligebehandlingsnævnet grundet forskelsbehandling i strid med en hel række love.

For det første mente han, at han var blevet udsat for forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, da en ældre kvindelig kollega fik højere løn og havde bedre arbejdsvilkår og medarbejdergoder.

For det andet mente medarbejderen også, at han havde været udsat for forskelsbehandling i forbindelse med tildeling af arbejdsopgaver, forbigåelse ved forfremmelse samt pålæg om arbejde på en helligdag.

Ydermere mente han, at virksomheden havde overtrådt lov om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ansættelsesbeviser.

Frifundet for alle beskyldninger

Indledningsvist anførte Ligebehandlingsnævnet, at det ikke har kompetence til at træffe afgørelse i spørgsmål om overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse, funktionærloven og ansættelsesbevisloven.

Ligebehandlingsnævnet mente ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af hans køn eller alder under ansættelsen eller i forbindelse med opsigelsen. Virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at selvom medarbejdere kan fremture med alle mulige anklager, er det ikke ensbetydende med, at virksomheden bliver dømt for det.

Sagen understreger, hvor vigtigt det er, at virksomheden tager de nødvendige skridt, inden man vælger at skride til opsigelse. Hvis virksomheden ender med at opsige medarbejderen på grund af medarbejderens forhold, bør virksomheden have givet medarbejderen en advarsel forinden. Ellers risikerer virksomheden, at der kan opstå tvivl om, hvorvidt opsigelsen var usaglig.

Virksomheden havde derfor i den konkrete sag fulgt en fornuftig vej ved at give medarbejderen en advarsel, indkaldt ham til sygesamtale og endda tilbudt en fratrædelsesaftale, inden virksomheden valgte at opsige ham.

I er altid velkomne til at kontakte DI for rådgivning i lignende sager.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets  afgørelse i j.nr. 2014-6810-62162. 

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn i henhold til ligebehandlingsloven og ligelønsloven.

Desuden behandler nævnet klager over forskelsbehandling grundet alder, handicap, etnicitet m.v. i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-08-2016 OPDATERET: 11-10-2017