På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ret til at bortvise medarbejder der var direktør i sin fritid

FUNKTIONÆR. Det stod i funktionærens kontrakt, at han ikke måtte have arbejde ved siden af sit job i virksomheden uden at få ledelsens tilladelse først. Alligevel var han direktør i sin fritid, og derfor bortviste virksomheden ham. Retten i Glostrup afgjorde, at bortvisningen var i orden.
Modelfoto

Funktionæren var direktør i familiens nystartede virksomhed

Funktionæren var direktør i en virksomhed, som han havde startet sammen med sin søn og kone. Det var sønnen, der havde fået idéen, og ham der var ansvarlig for hjemmeside og anden markedsføring.

Dog skete en del af markedsføringen i funktionærens navn, da familien havde vurderet, at det var strategisk smart, fordi sønnen var meget ung.

Direktør af navn ikke af gavn

3F, der var repræsentant for sagsøgeren, fremførte som argument, at funktionæren ”kun var direktør af navn, ikke af gavn”. 3F mente derfor, at virksomheden kun havde bortvist ham, fordi han havde været sygemeldt i en længere periode.

Byret: Funktionær havde betydelig og aktiv rolle

Byretten mente ikke, at 3F havde bevist, at funktionæren kun var direktør af navn, ikke af gavn. Retten fandt, at funktionæren måtte have haft en betydelig og aktiv rolle i familievirksomheden.

Opdateringer på facebook og interview til magasin

Byretten vurderede blandt andet, at funktionærens rolle havde været større end forklaret. Byretten baserede sin vurdering på, at funktionæren var citeret, som det eneste familiemedlem, i en artikel til et magasin, der blev bragt under funktionærens sygemelding.

Derudover havde funktionæren linket og liket reklamer for familievirksomheden på facebook.

Byretten lagde under sagen ikke vægt på, at familievirksomheden på bortvisningstidspunktet kun havde to kunder.

Afgørende at vilkåret stod i kontrakten

Byretten afgjorde, at virksomheden havde ret til at bortvise funktionæren, da han havde handlet i strid med et konkret punkt i kontrakten. Af punktet fremgik det klart, at funktionæren ikke måtte have arbejde ved siden af sit job i virksomheden uden at få ledelsens tilladelse først.   

Byretten vurderede, at punktet måtte være kendt for medarbejderen. Selvom punktet var skrevet med en generel formulering, kunne medarbejderen ikke nægte at være bundet af det.

Byretten lagde også vægt på, at funktionæren to gange havde underskrevet en kontrakt, hvor vilkåret stod. Dette skyldtes, at funktionæren havde været ansat i virksomheden før.

Byretten frifandt virksomheden, men forbundet har siden valgt at anke sagen til Østre Landsret.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Der er altid tale om en konkret vurdering i bortvisningssager. Derfor opfordrer DI til, at I altid søger rådgivning, før I vælger at bortvise en medarbejder.

Sagen her kan dog tages til udtryk for, at hvis I skal sikre jer mest muligt i forhold til, at medarbejdere overholder væsentlige vilkår, så skal vilkåret fremgå af ansættelseskontrakten.

Derudover skal I sørge for, at medarbejderen er klar over, at vilkåret er væsentligt – og at det kan få konsekvenser, hvis medarbejderen ikke overholder det.

Hvordan håndterer I medarbejdere med bijob?

Hvordan håndterer I medarbejdere med bijob? Skeler I til bijobbets karakter? Og skal medarbejderen have tilladelse først?

Diskuter sagen og spørgsmålet i DI's gruppe på LinkedIn "DI – Personalejura".

Hvordan håndterer I medarbejdere med bijob?

Hvordan håndterer I medarbejdere med bijob? Skeler I til bijobbets karakter? Og skal medarbejderen have tilladelse først?

Diskuter sagen og spørgsmålet i DI's gruppe på LinkedIn "DI – Personalejura".

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 10-02-2015 OPDATERET: 26-01-2018