På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Frifundet i sag om nedskæringer

OPSIGELSE. En busvirksomhed blev nødt til at opsige to chauffører på grund af overkapacitet. Virksomheden udvalgte to medarbejdere på baggrund af samarbejdsvanskeligheder. Byretten gav virksomheden ret i, at overkapacitet og samarbejdsvanskeligheder var nok til at kunne opsige dem.

Ændrede markedsvilkår

En busvirksomhed blev tildelt færre køretimer af trafikselskabet i det kommende år. Virksomheden havde også i forvejen en mindre overbemanding. Virksomheden så sig derfor nødsaget til at opsige to medarbejdere.

Opsagte medarbejdere havde samarbejdsvanskeligheder

Virksomheden opsagde derfor to medarbejdere, der havde haft flere uoverensstemmelser med ledelsen. Medarbejderne havde været indkaldt til flere samtaler om samarbejdsvanskelighederne, men det havde ikke forbedret deres adfærd.

Lagde sag an

Medarbejderne mente, at de havde været chikaneret af ledelsen, og at det i øvrigt kun var nødvendigt at opsige én medarbejder, ikke to. De lagde derfor sag an mod virksomheden.

Ikke muligt at tilbyde reservestillinger

De to medarbejdere påstod under sagen, at de ville have været interesserede i at blive reservechauffører, hvis virksomheden havde tilbudt det. Virksomheden havde dog allerede reservechauffører nok.

Virksomheden pointerede under sagen også, at der ikke eksisterede et generelt krav om at overveje omplaceringsmuligheder. En sådan forpligtigelse er kun forbeholdt for særligt beskyttede medarbejdere, eksempelvis fordi de har en anciennitet på over 25 år.

Frifundet i byretten 

Byretten afgjorde, at begge medarbejdere kunne opsiges. Virksomheden havde haft en saglig driftsmæssig grund til at opsige dem, da de havde en samlet overkapacitet cirka svarende til to medarbejderes timeantal.

Byretten slog også fast, at virksomheden som del af sin ledelsesret havde lov til at vælge netop de to medarbejdere på grund af forudgående samarbejdsvanskeligheder. Virksomheden fik også ret i, at den ikke havde en generel omplaceringspligt. Virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen er konkret begrundet, men understreger alligevel et væsentligt princip ved driftsmæssigt begrundede opsigelser.

Retten bekræftede i dommen, at virksomheder ved driftsmæssigt begrundede opsigelser kan lægge vægt på samarbejdsvanskeligheder, når virksomheden skal vælge, hvilke medarbejdere, der skal opsiges. Samarbejdsvanskeligheder er med andre ord et sagligt kriterium, der kan lægges vægt på ved udvælgelsen.

Hvis I står i en lignende situation og skal opsige medarbejdere på grund af overkapacitet eller ordrenedgang og er i tvivl om, i hvilket omfang og på hvilken baggrund I må opsige konkrete medarbejdere, bør I søge rådgivning fra DI.

Dommen er afsagt den 11. juli 2016 og har følgende sag. nr. BS C1-1413/2015.
26. januar 2016
ALKOHOLPOLITIK. En alkometertest kan være nok til at bortvise en medarbejder, hvis den viser en promille på 0,33. I en sag for Afskedigelsesnævnet havde virksomheden dog kun grundlag for at opsige en buschauffør for brud på alkoholpolitikken.
03. juni 2016
VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE. Der var ikke tale om en virksomhedsoverdragelse, da et busselskab overtog en busrute og samtlige chauffører fra et andet busselskab.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 13-09-2016 OPDATERET: 14-09-2017