På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I orden at tilbyde gravid valg mellem at flytte eller et job med lavere løn

GRAVIDITET OG BARSEL. Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en omplacering af en gravid medarbejders stilling var berettiget ud fra et hensyn til virksomhedens drift, selv om omplaceringen kunne ligestilles med en afskedigelse.

Blev tilbudt ny stilling

Ledelsen i et online rejsebureau besluttede at flytte en del af deres kontor fra Jylland til Sjælland for at optimere virksomhedens drift. Rejsebureauet havde i alt 10 medarbejdere fordelt på tre afdelinger: Direktion, marketing og salg. Som led i omstruktureringen flyttede marketingsafdelingen med det nye kontor til Sjælland.

En online manager i marketingsafdelingen blev den 10. august 2016 varslet omplacering med det nye kontor pr. 1. december 2016. Fordi omplaceringen var en væsentlig stillingsændring blev ændringen varslet med hendes opsigelsesvarsel til den 30. november 2016. Som alternativ til at flytte til det nye kontor på Sjælland tilbød ledelsen, at hun kunne fortsætte i virksomheden som kundeservicemedhjælper i virksomhedens salgsafdeling, der forblev i Jylland.

Destruktiv adfærd

Online manageren havde forud for omstruktureringen den 30. marts 2016 meddelt, at hun var gravid med planlagt termin den 1. oktober 2016. Kort efter sin ansættelse fik online manageren den 21. april 2016 udvidet sine barselsforhold til at få fuld løn 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Barselsordningen var ment som et klap på skulderen for et godt stykke arbejde.

Den 4. maj 2016 modtog online manageren en skriftlig advarsel for at have en destruktiv attitude i sit daglige virke. Ledelsen havde observeret tendensen i nogle e-mails, som hun havde skrevet til sine kolleger. Online manageren gjorde indsigelse imod advarslen. Hun mente, at advarslen var et forsøg på at optrappe et skænderi, med henblik på at kunne opsige hende og ophæve hendes særlige barselsordning.

Online manageren afviste tilbuddet om at fortsætte i virksomheden som kundeservicemedhjælper til en lavere løn og indklagede sagen den 25. januar 2017 for Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at hun var blevet opsagt for, at rejsebureauet ikke skulle betale hendes barselsordning. Online manageren gjorde krav på 12 måneders løn i godtgørelse.

Særlige vilkår

Rejsebureauet afviste, at omplaceringen var motiveret af at undgå udbetaling af barsel. Omstruktureringen af rejsebureauets kontor byggede på dets muligheder for vækst og udvikling. Dette forudsatte helt enkelt, at marketingsafdelingen skulle flyttes.

Den hidtidige stilling gav online manager en månedsløn på 35.000 kr. med mulighed for bonus og den særlige barselsordning. Den nye stilling havde en månedsløn på 23.000 kr. uden mulighed for bonus og barselordning. Ændringerne i stillingernes vilkår fulgte ifølge rejsebureauet stillingens natur, og hvad budgettet kunne bære. Rejsebureauet understregede, at de to øvrige ansatte i marketingsafdelingen også blev varslet omplacering, men uden tilbud om nye stillinger.

Berettiget opsigelse

Ligebehandlingsnævnet slog fast, at der var tale om en så væsentlig ændring i online managerens arbejdsvilkår, at der var tale om en afskedigelse. Det var herefter op til rejsebureauet at bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i hendes graviditet.

På baggrund af, at der også blev afskediget to andre medarbejdere i marketingsafdelingen, hvoraf den pågældende online manager var den eneste, der blev tilbudt omplacering som alternativ til flytning, konkluderede nævnet, at afskedigelsen ikke var begrundet i hendes graviditet. Nævnet lagde vægt på, at lønnen i den nye stilling var på højde med, hvad en anden kollega fik i en tilsvarende stilling.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd
Afgørelsen er i overensstemmelse med tidligere praksis, der understreger, at afskedigelser er berettiget, når de er begrundet i virksomhedens drift.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 30-01-2018 OPDATERET: 30-01-2018