På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Godtgørelse på 190.000 kr. for opsigelse af gravid medarbejder i prøveperioden

GRAVIDITET OG BARSEL. Ligebehandlingsnævnet har pålagt et arkitektfirma at betale en godtgørelse på 190.000 kr. efter virksomhedens opsigelse af en gravid medarbejder med kun 2,5 måneds anciennitet.
Modelfoto

Opsigelse i prøveperioden

Arkitektvirksomheden opsagde medarbejderen i oktober 2015 med henvisning til, at hun ikke havde overbevist arkitektfirmaet om hendes evner inden for planlægning og som projektleder. Medarbejderen blev opsagt med et forkortet opsigelsesvarsel jf. reglerne i Funktionærloven § 2, stk. 5. 

Medarbejderen havde 14 dage inden opsigelsen oplyst arkitektfirmaet om, at hun var gravid, og 3 dage inden opsigelsen havde hun sygemeldt sig på grund af graviditeten.

Påtale for utilfredsstillende arbejde

Arkitektfirmaet gjorde under sagen gældende, at de havde påtalt medarbejderens utilfredsstillende varetagelse af stillingen under ansættelsen, ligesom de også havde påtalt arbejdets kvalitet i forbindelse med hendes konsulentarbejde for arkitektfirmaet forud for ansættelsen.

I strid med ligebehandlingsloven

Det følger af ligebehandlingslovens regler, at en medarbejder ikke må afskediges som følge af, at denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, har været fraværende eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Hvis afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Omvendt bevisbyrde

Da opsigelsen skete under medarbejderens graviditet, konkluderede Ligebehandlingsnævnet, at reglerne om omvendt bevisbyrde gjaldt i sagen. Arkitektfirmaet skulle således godtgøre, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i medarbejderens graviditet.

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at arkitektfirmaet havde bevist, at afskedigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet. Ligebehandlingsnævnet lagde særligt vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem, at klager oplyste om sin graviditet, den graviditetsbetingede sygemelding og afskedigelsen.

Godtgørelse på 190.000 kr.

Derudover fandt Ligebehandlingsnævnet ikke, at arkitektfirmaet havde dokumenteret, at der forud for afskedigelsen var givet påtaler eller advarsler for den mangelfulde varetagelse af stillingen.  Ligebehandlingsnævnet fastsatte godtgørelsen til 190.000 kr. – svarende til 6 måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Afgørelsen viser, at virksomheder også skal være særligt opmærksomme på ligebehandlingslovens regler ved opsigelse af en medarbejder i dennes prøveperiode. Der gælder ikke nogen regler om anciennitet, før en medarbejder kan rejse en sag om brud på reglerne i ligebehandlingsloven, og bevisbyrden lettes heller ikke som følge af medarbejderens korte anciennitet.

Når virksomheder taber sager om opsigelse i strid med ligebehandlingsloven, skyldes det ofte, at virksomheden ikke kan dokumentere/løfte bevisbyrden for, at opsigelsen er begrundet i medarbejderens utilfredsstillende varetagelse af stillingen og ikke dennes graviditet.

Det er derfor vigtigt, at I påtaler medarbejderens utilfredsstillende varetagelse af arbejdet uden unødigt ophold, og at I sørger for at kunne dokumentere dette – f.eks. i form af en skriftlig advarsel. 

Kontakt DI, før I afskediger en medarbejder, som kan være omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelsesregler, også hvis medarbejderen har kort anciennitet.

PUBLICERET: 21-03-2018 OPDATERET: 20-03-2018