På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Driften tillod at opsige kvinde under orlov

GRAVIDITET. Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at der var driftsmæssige grunde til at opsige en kvindelig medarbejder under hendes orlov.

Kvindelig medarbejder var løbende orienteret før orlov  

En kvindelig medarbejder på deltid blev ca. seks måneder forud for sin graviditetsorlov informeret om, at det var nødvendigt at justere medarbejderens arbejdsbyrde og arbejdsopgaver. Det skyldtes svingende arbejdsmængde i virksomheden, og virksomheden gennemførte justeringerne.

Tilbudt fratrædelsesaftale under sin orlov

Den kvindelige medarbejder blev under sin orlov indkaldt til en fratrædelsessamtale. Virksomheden kunne allerede på dette tidspunkt se, at der var behov for nedskæringer og yderligere tilpasninger af arbejdsopgaver. Nogle af ændringerne ville være nødvendige at gennemføre inden for de første seks måneder, og virksomheden tilbød hende derfor en fratrædelsesaftale.

Derfor indkaldte virksomheden medarbejderen til en samtale med det formål at orientere hende om virksomhedens situation, så hun ikke ”spildte sin tid” ved at vente på at komme tilbage til noget udsigtsløst efter endt orlov.

Afslog tilbud om fratrædelsesaftale og blev sagt op

Virksomheden var fra starten meget ærlig og oplyste medarbejderen om hendes rettigheder under barsels- og graviditetsorlov. Af den grund tilbød virksomheden bl.a. medarbejderen en godtgørelse på fire måneders løn samt en fritstilling uden modregning.

Medarbejderen afslog tilbuddet om en fratrædelsesaftale. Derfor var virksomheden nødt til at opsige hende, begrundet i virksomhedens dårlige resultater gennem flere år og nødvendigheden af nedskæringer og tilpasninger.

Virksomhed frifundet

Medarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet og påstod, at opsigelsen var begrundet i barselsorloven.

Virksomheden fastholdt, at opsigelsen var driftsmæssigt begrundet.

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at opsigelsen var sagligt begrundet i driftsmæssige hensyn (oplysninger om virksomhedens økonomiske situation og det afledte behov for nedskæringer og tilpasninger af arbejdsmængder). Nævnet lagde også vægt på, at medarbejderen allerede inden sin orlov var blevet informeret om behovet for justeringer af arbejdsmængden.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder generelt skal være påpasselige med at indlede opsigelser af medarbejdere under graviditets-, barsels-, og forældreorlov. Der stilles nemlig store krav til dokumentationen for, at opsigelsen er begrundet i andre forhold end den udnyttede orlov.

Det er derfor vigtigt, at I sikrer jer den nødvendige dokumentation for selve begrundelsen for at opsige ved at udvise rettidig omhu og sørge for, at processen er planlagt forud for tidspunktet, hvor det kan blive aktuelt at foretage en eventuel opsigelse.

18. januar 2016
LIGEBEHANDLING. Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven at opsige en medarbejder ca. to måneder efter han var vendt tilbage fra fædreorlov.
10. maj 2016
LIGEBEHANDLING. En virksomhed ændrede arbejdsstedet for en medarbejder, der netop var vendt tilbage fra barselsorlov. Medarbejderen mente, at det nye arbejdssted lå for langt væk og klagede over virksomheden til Ligebehandlingsnævnet. Men medarbejderen fik ikke medhold.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 11-10-2016 OPDATERET: 19-07-2018