På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Begge forældre har nu ret til sorgorlov

SORGORLOV. Fra den 1. februar 2018 har begge forældre ret til at holde sorgorlov, hvis de mister deres barn kort tid efter fødslen.
Modelfoto: Colourbox

Ret til fravær

Barselsloven blev for nylig ændret. Ændringer betyder, at det fra den 1. februar 2018 nu er muligt for fædre, medmødre og begge adoptanter at udnytte ret til fravær i 14 uger, hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

Ændringen af retstilstanden

Tidligere var det kun mødre og den ene af adoptivforældrene, der havde denne ret, og man har derfor med lovændringen ønsket at give fædre, medmødre og begge adoptanter de samme fraværsrettigheder.

Orloven skal varsles hurtigst muligt over for arbejdsgiver

En lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til fravær, fordi barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, skal hurtigst muligt underrette sin arbejdsgiver herom.

PUBLICERET: 19-02-2018 OPDATERET: 20-02-2018