På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomhed kunne modregne i medarbejderens krav på feriepenge

SYGDOM. En opsagt medarbejder blev væk fra arbejdet i opsigelsesperioden, selvom hun ifølge jobcenteret var arbejdsdygtig. Vestre Landsret var enig med byretten i, at medarbejderen ulovligt var udeblevet fra arbejdet. Virksomheden havde derfor ret til at modregne i hendes feriepengekrav.

Opsagt efter længere tids sygdom

Efter længere tids sygdom på grund af en diskusprolaps blev en medarbejder opsagt fra sin stilling som sekretær. Det skete efter gensidig aftale mellem medarbejderen og virksomheden.

Jobcenteret meddelte, at medarbejder var i stand til at arbejde

Midt i opsigelsesperioden modtog virksomheden en afgørelse fra jobcentret om, at medarbejderen ikke længere var uarbejdsdygtig efter sygedagpengeloven.

Medarbejder skulle arbejde i opsigelsesperioden

Medarbejderen mødte dog forsat ikke på arbejde, og virksomheden kontaktede hende derfor om jobcentrets afgørelse.

Virksomheden informerede hende om, at de måtte antage, at hun holdt ferie, nu hvor hun ikke var mødt på arbejde i opsigelsesperioden. Medarbejderen var ikke enig i den udlægning, og hun fastholdt, at hun var syg.

Byretten og Vestre Landsret: Medarbejder burde være mødt på arbejde

Byretten lagde til grund, at medarbejderen var rask pr. den dato, hvor jobcenteret traf afgørelsen. Derfor måtte det have stået klart for medarbejderen, at hun skulle møde på arbejde, da virksomheden kontaktede hende.

Retten afgjorde på den baggrund, at medarbejderen uberettiget havde undladt at møde på arbejde. Virksomheden havde derfor krav på, at medarbejderen tilbagebetalte den løn, som hun havde modtaget i den periode, hvor hun udeblev fra sit arbejde.

Vestre Landsret var enig med byretten og tilføjede, at medarbejderens egen læge ved en mulighedserklæring havde skønnet, at de arbejdsforhold, der var beskrevet, var forsvarlige i forhold til medarbejderens helbred.

Virksomhed kunne modregne i feriepenge og feriefridage

Både byret og landsret mente også, at medarbejderen ved sin udeblivelse havde begået et retsstridigt forhold. Det betød, at virksomheden havde et forfaldent dokumenteret modkrav, og derfor havde virksomheden ret til at modregne den løn, de havde udbetalt, i medarbejderens krav på feriepenge og feriefridage fra virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

I skal være opmærksomme på, at adgangen til modregning i medarbejderes krav på feriepenge er meget begrænset. Modregning i medarbejderes krav på feriepenge kræver, at medarbejderen har begået et retsstridigt forhold i ansættelsesforholdet, og at dette forhold er erkendt skriftligt af medarbejderen eller fastslået ved en retsafgørelse.

Der er endvidere tale om en meget konkret afgørelse, hvor der bl.a. blev lagt vægt på en usædvanlig grundig afgørelse fra det lokale jobcenter.

Ønsker I at modregne i en medarbejders krav på feriepenge, skal I altid kontakte DI.

Nyheden er baseret på afgørelsen i sag nummer V.L. B-1950-15.

De relevante bestemmelser i sagen var ferielovens § 39 og sygedagpengelovens § 7, stk. 1.

24. maj 2016
LANGTIDSSYGE. Når en medarbejder bliver syg i længere tid (over fire uger), er der en række tiltag og regler, som I skal være opmærksomme på. Vi har her samlet de vigtigste regler, så I får et hurtigt overblik over, hvad I skal gøre og hvornår.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 23-08-2016 OPDATERET: 11-10-2017