På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Syg i ferien – Se hvornår medarbejderen har krav på erstatningsferie

FERIE. Hvis medarbejderen har været syg i sin ferie, har vedkommende muligvis ret til erstatningsferie. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt. Log ind som medlem af DI og læs, hvornår en medarbejder har ret til erstatningsferie.

Erstatningsferie eller ej?

Hvis en medarbejder har været syg i sin ferie, har vedkommende muligvis ret til erstatningsferie. Men før medarbejderen kan bevilges en ny ferie, er der en række oplysninger og betingelser, I skal have styr på:

Er medarbejderen blevet syg før eller efter ferien officielt er begyndt?
Har medarbejderen meldt sig syg rettidigt?
Har medarbejderen en lægeerklæring?
Hvor mange feriedage har medarbejderen været syg?

Syg før eller efter ferien er begyndt? 

Reglerne afhænger af, om medarbejderen bliver syg, før ferien starter, eller efter medarbejderen har begyndt sin ferie.  

Ferien begynder ved normal arbejdstids begyndelse på medarbejderens første feriedag.

Hvis en medarbejder, der arbejder mandag til fredag, holder en uges ferie, begynder ferien således ved normal arbejdstids begyndelse mandag morgen.

Hvis medarbejderen er blevet syg i weekenden, er medarbejderen derfor blevet syg, før ferien starter. Hvis medarbejderen derimod bliver syg om tirsdagen, er medarbejderen blevet syg i ferien.

Hvis syg før ferien

Hvis medarbejderen bliver syg før ferien starter, holder medarbejderen ikke ferie, men kan holde ferien på et senere tidspunkt.

Medarbejderen skal anmelde sin sygdom efter de regler, som gælder i virksomheden for anmeldelse af sygdom.

Medarbejderen skal ligeledes dokumentere sygdommen ved en tro- og love erklæring eller en lægeerklæring efter virksomhedens almindelige regler.

Hvis syg i ferien

Hvis medarbejderen bliver syg, efter at ferien er startet, skal fraværet ligeledes anmeldes efter virksomhedens almindelige regler. Sygemeldingen skal ske den første sygedag.

1) Medarbejder skal indhente lægeerklæring
Medarbejderen skal dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som fastlægger første sygedag. Dette gælder også, selvom medarbejderen er på ferie i udlandet.

Medarbejderen skal selv betale for lægeerklæringen. 

2) Ingen erstatningsferie for de første fem sygedage
Medarbejderen har først krav på erstatningsferie efter fem sygedage. Det vil sige, at hvis en medarbejder har været syg otte dage i løbet af sin ferie, har medarbejderen ret til tre erstatningsferiedage. De fem karensdage kan godt være fordelt over flere ferieperioder i løbet af ferieåret. 

Dette betyder, at hvis eksempelvis en medarbejder har været syg i tre dage i en ferieperiode og seks dage i en efterfølgende ferieperiode, har medarbejderen ret til erstatningsferie for fire feriedage for den sidste sygeperiode.  

Det er en betingelse, at medarbejderen har anmeldt sygefraværet til virksomheden og fået udstedt lægeerklæring for begge sygeperioder. 

3) Antal karensdage afhænger af optjent ferie
Hvis medarbejderen har optjent mindre end 25 dages ferie, er der tilsvarende færre karensdage. Således vil en medarbejder, der har optjent 20 dages ferie have ret til erstatningsferie efter fire sygedage.

4) Erstatningsferie holdes på et senere tidspunkt
Medarbejderen har efterfølgende ret til erstatningsferie. Denne kan enten holdes i forlængelse af, at medarbejderen er blevet rask eller på et senere tidspunkt.

Hvis medarbejderen på grund af sygdom ikke kan nå at holde erstatningsferien, inden ferieåret udløber, har medarbejderen ret til at overføre erstatningsferien til efterfølgende ferieår.

Ret til erstatningsferiefridage

Reglerne om erstatningsferie gælder ikke ved feriefridage. På nogle overenskomster er der ret til erstatningsferie, hvis en medarbejder bliver syg i forbindelse med feriefridage, og på andre områder er der ikke ret til erstatningsferiefridage.

For medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst er der ret til erstatningsferiefridage, hvis medarbejderen bliver syg før vedkommende har forladt arbejdspladsen den sidste arbejdsdag før feriefridagen.

For medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomsten er der ret til erstatningsferiefridage, hvis medarbejderen bliver syg før feriedagen starter.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 02-08-2016 OPDATERET: 11-10-2017