På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Særlige regler for feriepenge under forskerskatteordningen

FERIEPENGE. Hvis man er omfattet af forskerskatteordningen, kan virksomheden og den udenlandske forskningsmedarbejder aftale, at forskeren kun er omfattet af særlige bestemmelser i ferieloven.
Modelfoto: Colourbox

Forskerskatteordningen

Forskere og højtlønnede medarbejdere med en løn på minimum 65.100 kr. (2018-niveau) i gennemsnit pr. måned efter fradrag af ATP, kan vælge en bruttoskat på 27 pct. plus arbejdsmarkedsbidrag, i alt 32,84 pct. af lønnen i op til syv år.

Hovedreglen er, at medarbejderen under forskerskatteordningen er omfattet af de almindelige regler om optjening og afholdelse af ferie, som en tilsvarende medarbejder med dansk statsborgerskab.

Dog er det en mulighed for personer under forskerskatteordningen, at de kan aftale med deres arbejdsgiver, at de alene er omfattet af ferieloven § 2a stk. 2-7 og § 12 stk. 2 og 3 samt § 13 og § 47 stk. 1-3.

Varsling af ferie

De særlige ferieregler i § 2a stk. 2-7 bygger på et princip om samtidighedsferie.

Det betyder, at ferie kan afholdes i takt med, at den optjenes. Medarbejderen optjener 2,08 feriedag for hver måneds ansættelse.

Hvis medarbejderen og virksomheden aftaler samtidighedsferie, kan virksomheden varsle ferien med et rimeligt varsel. Det betyder, at de almindelige regler om varsling af rest- og hovedferie er fraveget, når aftalen indgås om samtidighedsferie. Dog skal virksomheden, ligesom under de almindelige varslingsregler, tage hensyn til medarbejderens ønsker i videst muligt omfang.

Afholdes inden for tre år

Ferie efter denne ordning skal afholdes senest tre år efter udløbet af den måned, hvor den er optjent.

De almindelige regler om udbetaling af feriepenge for ferie, der ikke er afholdt, er ligeledes tilsidesat, og feriepengene kan ikke udbetales til medarbejderen uden afholdelse af ferien. Det gælder blandt andet for reglerne om feriehindring og den udbetaling af den 5. ferieuge.

Når man afholder samtidighedsferie, får man løn under ferie. Lønnen beregnes på baggrund af den løn, medarbejderen har optjent de seneste 4 uger før feriens påbegyndelse.

Ved ansættelsesforholdets ophør udbetaler virksomheden derimod optjent ferie direkte til medarbejderen. Ferie, der er optjent mere end tre år tidligere, falder bort, og medarbejderen kan ikke kræve den udbetalt.

Ingen ret til ferietillæg

Når man anvender reglerne efter § 2a, har medarbejderen ikke ret til 1 pct. i ferietillæg. Det betyder, at virksomheden ikke er forpligtet til at betale ferietillæg til medarbejderen.

Formulering til ansættelseskontrakten til inspiration:

Du er omfattet af kildeskattelovens § 47 e (forskerordningen). Derfor er dit ansættelsesforhold ligeledes omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ferielovens § 2a stk. 10 (samtidighedsferie). Du har ret til ferie efter ferieloven § 2a stk. 2-7 og § 12 stk. 2 og 3 samt § 13.

DI's råd

DI anbefaler, at virksomheder, der ønsker at gøre brug af undtagelserne til ferieloven, udtrykkeligt aftaler dette i ansættelseskontrakten.

Ferieloven §12 ferie afholdes med 5 dage om ugen, men dog som arbejdstiden i øvrigt er tilrettelagt. Ferie kan ikke afholdes på fridøgn eller søndag og helligdage. 

Ferieloven

  • § 2a stk. 10 om hjemmel til undtagelse fra ferieloven.
  • § 13 om feriens påbegyndelse og sygdom i forbindelse med ferie.
  • § 47 om strafbestemmelser i forhold til arbejdsgivers manglende overholdelse af ferieloven.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 23-05-2018 OPDATERET: 23-05-2018