På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Indbetal uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond

FERIEPENGE. Feriepenge, der ikke er udbetalt senest den 30. september, skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Seneste rettidige indbetalingsdag er den 15. november.

Indbetaling og kontrol

Hvis en medarbejder ikke har holdt al sin ferie eller ikke har hævet sine feriepenge, inden ferieåret udløber, skal feriepengene som udgangspunkt indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefond udpeger efter den 15. november 2018 en række virksomheder til revisionskontrol af de afregnede feriepenge.

Undtagelser

Vær opmærksom på, at der er en række undtagelser til forpligtelsen om at indbetale til den centrale ordning, Arbejdsmarkedets Feriefond.

Der er nemlig i en række overenskomster aftalt særlige regler for feriefonde, som er knyttet til de enkelte overenskomster. I bør derfor undersøge, om I, jævnfør overenskomsten, er forpligtet til at indbetale uhævede feriepenge til en anden fond end Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Frist den 30. september

Indtil den 30. september efter ferieårets udløb har medarbejderen ret til at få den 5. ferieuge udbetalt.

Ligeledes har medarbejdere, der er fratrådt virksomheden i løbet af ferieåret 2017-2018, ret til at få udbetalt resterende feriepenge for optjeningsåret 2016.

For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen i begge tilfælde udfylde en blanket og aflevere den til virksomheden (find link til blanketten i boksen 'Reglerne' til højre her på siden).

Virksomheden skal efter at have udbetalt feriepengene til medarbejderen gemme blanketten i et år.

PUBLICERET: 01-10-2018 OPDATERET: 02-10-2018