På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ikke gamle feriepenge i nyt job

FERIEPENGE. En medarbejder gik fra en chefstilling til en deltidsstilling som menig medarbejder. Derfor gik han også betydeligt ned i løn. Efterfølgende mente han, at det var aftalt, at han skulle have feriepenge, som svarede til lønnen i chefjobbet.

Ændring af stillingsindhold, løn og arbejdstid

En økonomichef overgik efter aftale til en stilling som controller på nedsat tid pr. 1. oktober 2012.

Ifølge ansættelsesaftalen som controller var arbejdstiden nedsat til 28 timer mod 37 timer i stillingen som økonomichef. Lønnen i controllerstillingen var ca. halvdelen af lønnen i økonomistillingen.

Medarbejderen mente efterfølgende, at det var aftalt, at han skulle have feriepenge, som svarede til lønnen i chefjobbet. Det skulle enten ske via indbetaling til FerieKonto eller via en regulering af hans løn under ferie.

Det var virksomheden ikke enig i. 

Forhandlinger og aftale om ny stilling

Da aftalen om den nye stilling skulle forhandles på plads, havde medarbejderen til brug for forhandlingerne udarbejdet et dokument med sine egne notater. Dokumentet var også sendt til virksomheden.

Den endelige aftale afveg fra medarbejderens notater på flere punkter, herunder spørgsmålet om feriepenge.

Ingen aftale om feriepenge trods egne notater

Umiddelbart efter aftalens underskrift sendte medarbejderen en e-mail, hvor han gjorde opmærksom på, at han mente, der var sket en fejl i aftalens formulering omkring feriepenge. Medarbejderen mente, at han havde aftalt med virksomheden, at han skulle stilles, som om han var fratrådt. Det ville betyde, at virksomheden skulle afregne 12,5 pct. i feriepenge fra ansættelsesperioden som økonomichef til FerieKonto.

Virksomheden ønskede at følge ferielovens regler og henholdt sig til aftalen.

Vestre Landsret fandt ikke, at medarbejderen ved sin mundtlige forklaring i retten og den efterfølgende e-mail havde bevist, at det var parternes fælles hensigt, at optjent ferie i den periode, hvor medarbejderen var ansat som økonomichef, skulle afregnes til FerieKonto.

Løn under ferie

Herefter skulle det vurderes, om medarbejderen havde krav på at få sin løn under ferie reguleret. En medarbejder, der får ferie med løn, skal som udgangspunkt have samme løn under ferie, som når han arbejder, dvs. at lønnen på ferietidspunktet er afgørende.

Men i visse tilfælde skal lønnen under ferie reguleres. I ferielovens § 23, stk. 3, står der, at:

”Hvis lønmodtagerens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 pct. i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, reguleres lønnen under ferie tilsvarende.”

Fravigelsen i arbejdstid var mindre end 20 pct.

Virksomhedens beregning viste en forskel på 19,42 pct. Opgørelsen var beregnet ud fra den kontraktuelle arbejdstid (hhv. 37 og 28 timer).

Medarbejderen mente, at differencen var 22,4 pct. Medarbejderens opgørelse var beregnet ud fra den faktiske arbejdstid i optjeningsåret og en kombination af faktisk arbejdstid og kontraktuel arbejdstid i ferieåret, idet medarbejderen havde været fritstillet.

Æbler og pærer

Landsretten udtalte, at medarbejderens opgørelse ikke kunne danne grundlag for en vurdering af, om afvigelsen var større eller mindre end 20 pct., fordi antallet af arbejdstimer i optjeningsåret og i udbetalingsåret ikke var umiddelbart sammenlignelige.

DI førte sagen for virksomheden.  Byretten var kommet til samme resultat.

DI's råd

Sagen viser, at bevisbyrden for et aftalevilkårs eksistens påhviler den part, der påstår, at vilkåret er aftalt.

Hvorvidt bevisbyrden er løftet, afhænger af en konkret vurdering.

Ferieloven tager højde for den situation, hvor der er sket væsentlige ændringer i en medarbejders arbejdstid på ferietidspunktet set i forhold til arbejdstiden på optjeningstidspunktet.

Det følger af loven, at hvis afvigelsen er på mere end 20 pct., skal lønnen reguleres forholdsmæssigt.

Det er ikke lønnen, der er afgørende for beregningen, men arbejdstiden. Overarbejdstimer skal ikke tælles med.

Ved beregningen af differencen kan vejledningen på ATP’s hjemmeside anvendes (find linket i Reglerne-boksen til højre).

DI er klar til at hjælpe ved spørgsmål.

PUBLICERET: 15-06-2016 OPDATERET: 09-08-2018