På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Husk at varsle restferie

RESTFERIE. Restferie skal varsles med en måneds varsel. Hvis virksomheden vil nå at varsle medarbejdere til at holde eventuel restferie, inden ferieåret udløber den 1. maj, er det ved at være sidste chance.

Ferie bør afholdes inden 1. maj

Ferie skal som udgangspunkt holdes, inden ferieåret udløber den 1. maj. Medarbejderne har ret til at holde al ferie inden 1. maj. Tilsvarende har virksomheden mulighed for at varsle medarbejderne til at afholde al deres ferie inden 1. maj.

Hvis medarbejderne ikke holder al ferie inden 1. maj, er der to muligheder:

  • At indgå en aftale om, at overskydende ferie afholdes i efterfølgende ferieår.
  • At få "5. ferieuge" udbetalt.

Afholdelse af ferie i næste ferieår

Virksomheden og medarbejderne kan aftale, at eventuel overskydende ferie overføres til næste ferieår. Det er kun ferie ud over 4 uger, der kan overføres til næste ferieår.

Der er ikke pligt hverken for virksomhed eller medarbejdere til at indgå en aftale om at overføre ferie. Hvis virksomhed og medarbejder indgår en aftale, skal den være skriftlig, og den skal indgås senest den 30. september i det efterfølgende ferieår.

5. ferieuge udbetalt

Medarbejderen har også mulighed for at få "den 5. ferieuge" udbetalt.
Hvis medarbejderen ønsker at få udbetalt pengene, skal vedkommende benytte en særlig blanket, der bl.a. fås på borger.dk.

Det er en ret for medarbejderen, og hvis virksomheden ikke ønsker at udbetale den 5. ferieuge, skal virksomheden sørge for, at al ferie er afholdt inden ferieårets udløb. Virksomheden kan i den situation aftale med medarbejderen, at denne holder den resterende ferie eller varsle medarbejderen til at holde ferie inden ferieårets udløb.

Medarbejderen har holdt mindre end 4 ugers ferie

Hvis medarbejderen har holdt mindre end 4 ugers ferie og derfor har mere end 5 dage tilbage ved ferieårets udløb, er det kun "den 5. ferieuge", der enten kan udbetales eller overføres. Resten skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvis eksempelvis en medarbejder kun har holdt 18 feriedage ud af de i alt 25 feriedage ved ferieårets udløb, kan medarbejder og virksomhed aftale, at fem feriedage overføres til næste ferieår, eller medarbejderen kan få udbetalt de fem dage. De sidste to dage skal betales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie.

Ferieloven beskriver, hvordan ferien optjenes, afholdes med mere.

Endvidere findes der i de fleste overenskomster regler om ferie, som supplerer reglerne i ferieloven.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 27-02-2018 OPDATERET: 26-02-2019