På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fridage – Nej tak!

FRIDAGE. En faglig voldgift har slået fast, at en virksomhed på Vaskerioverenskomsten gerne måtte placere en fridag den dag, virksomheden skulle flytte. Det stod dog samtidig medarbejderne frit, om de hellere ville frasige sig retten til at holde fri med lavere løn.

Flyttedag er fridag

En virksomhed under Vaskerioverenskomsten købte en konkurrent og flyttede sammen. På flyttedagen, en fredag, var der lukket, og alle medarbejdere blev 1½ måned før varslet om, at de skulle holde fri.

Vaskerioverenskomsten har to ekstra fridage pr. kalenderår, hvor der betales 100 kr/t. Der står ikke noget i overenskomsten om, hvordan fridagene skal placeres. Virksomheden placerede én af disse på flyttedagen.

Voldgift om ret til at placere fridag

Fagforeningen mente, at medarbejderne har ret til, men ikke pligt til at afholde fridagene, og derfor kunne de ikke tvinges til at holde fridagen (med nedsat løn). DI mente, at når der ikke er et aftalt varsel i overenskomsten, kan virksomheden placere fridagen efter driftsmæssige hensyn, f.eks. på flyttedagen.

Virksomheden placerer

Dommeren i voldgiftsretten fastslog, at det ikke ”er op til medarbejdernes forgodtbefindende at fastlægge, hvornår fridagene skal holdes.” Når der ikke er nærmere regler i overenskomsten, gælder ”den almindelige regel om, at det er arbejdsgiveren, der som følge af ledelsesretten placerer arbejdstiden – og herunder fridage – ud fra saglige driftsmæssige hensyn og under rimelig hensyntagen til lønmodtagernes interesse.”

… men medarbejderen vælger

Men dommeren gav samtidig medarbejderne ret til at frasige sig den overenskomstmæssige ret til de to fridage. Dommeren bemærker, at fridagene efter overenskomsten holdes med en lavere løn, end hvis der arbejdes. Så hvis medarbejderne har givet afkald på deres rettigheder til at afholde fridagene, så kan disse ikke placeres ensidigt af virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Det er overraskende, at kendelsen fastslår, at medarbejderne individuelt kan frasige sig en rettighed i overenskomsten, når dette ikke fremgår udtrykkeligt. Det er nok tvivlsomt, om dette princip kan overføres til andre overenskomstmæssige rettigheder, da dommeren lægger vægt på oplysninger om baggrunden for fridagene.

Man må antage, at afkaldet skal gives inden perioden, dvs. kalenderåret, og ikke den dag – eller senere - fridagen bliver varslet.

Nyheden er baseret på afgørelsen i sag nr. FV2016.0165

Vaskerioverenskomstens § 25 lyder:
”Faste medarbejdere med mindst 3 måneders anciennitet har ret til 2 fridage pr. kalenderår med fuld løn, dog maksimalt kr. 100,00 pr. time.”

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-08-2017 OPDATERET: 16-08-2017