På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Feriepenge tilbageholdt ved mistanke om tyveri og underslæb

FERIEPENGE. Østre Landsret har frikendt en maler for erstatningsansvar for byggematerialer, der forsvandt, og et tilbagebetalingskrav for feriepenge. Virksomheden havde ikke bevist, at maleren havde gjort noget ulovligt og havde ikke opfyldt betingelserne for at kunne tilbageholde feriepenge.
Modelfoto: Colourbox

Byggematerialer forsvandt

En maler blev efter et fire ugers praktikforløb ansat i en tidsbegrænset stilling hos en malervirksomhed. Han skulle udføre maleropgaver, bestille varer, udføre besigtigelse og afgive tilbud. Under udførelsen af en arbejdsopgave for virksomheden, havde maleren bestilt nogle byggematerialer, der blev leveret til kundens carport, hvorfra de efterfølgende forsvandt.

Virksomheden mente, at maleren havde indkøbt unødvendigt mange byggematerialer på virksomhedens regning, og mente desuden, at maleren var ansvarlig for, at byggematerialerne var forsvundet.

Maleren hævdede imidlertid, at alle indkøb havde været nødvendige for at udføre opgaven.  Desuden afviste han at være ansvarlig for, at byggematerialerne var forsvundet. Ifølge hans forklaring havde han ikke havde været hos kunden for at modtage byggematerialerne, fordi han pludselig måtte hjælpe sin ekskone med et problem. Leverandøren havde derfor stillet varerne i kundens carport, hvorfra de måtte være blevet stjålet.

Krav om erstatning for byggematerialer

Virksomheden valgte derefter at rejse sagen ved domstolene med krav om, at maleren skulle betale omkring 32.000 kr. til virksomheden som tilbagebetaling for køb af byggematerialer på virksomhedens regning.

Beløbet svarede til de indkøb, maleren havde foretaget gennem virksomhedens konto, fordi de mente, at han havde købt mere end nødvendigt. Desuden havde maleren ifølge virksomheden ikke tilbageleveret alle de indkøbte materialer, da hans ansættelse stoppede.

Krav om tilbagebetaling af feriepenge

Virksomheden havde aftalt, at maleren skulle have udbetalt løn under sin ferie, selv om han havde været i virksomheden mindre end et år. Maleren fik også udbetalt feriepenge optjent fra sin tidligere arbejdsgiver fra året før.

Virksomheden mente derfor, at de havde et modkrav på lidt over 17.000 kr. for den udbetalte løn ved siden af tilbagebetalingskravet.

Intet bevis for bedrageri

Virksomheden havde tidligere anmeldt maleren til politiet for bedrageri ved varekøb gennem virksomhedens konto. Politiet henlagde dog sagen, fordi der ifølge dem ikke var belæg for nogle af forholdene.

Sagen var ligeledes rejst ved Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der afgjorde, at betingelserne for at modregne eller tilbageholde malerens feriepenge efter ferieloven ikke var opfyldt.

Maleren frikendt i landsretten

Ifølge Landsretten havde virksomheden ikke bevist, at malerens indkøb havde været unødvendige. Der var intet grundlag for at konkludere, at maleren havde været ansvarlig for det tyveri, der angiveligt havde fundet sted på byggepladsen. Virksomhedens erstatningskrav blev derfor ikke taget til følge, og maleren blev frikendt.

Vedrørende virksomhedens tilbagebetalingskrav af løn udbetalt under ferie, havde landsretten samme holdning, om at det ikke var tilstrækkeligt bevist, at lønnen ikke fulgte af ansættelsesforholdet efter ferieloven.

Endelig konkluderede landsretten, at betingelser for modregning eller tilbageholdelse af malerens løn ikke var opfyldt. Derimod skulle virksomheden udbetale de feriepenge, maleren havde optjent.

DI var ikke involveret i sagen

DI's råd

Adgangen til modregning i medarbejderes krav på feriepenge er meget begrænset. Modregning i medarbejderes krav på feriepenge kræver, at medarbejderen har begået et retsstridigt forhold i ansættelsesforholdet, og at dette forhold er erkendt skriftligt af medarbejderen eller fastslået ved en retsafgørelse.

Sagen viser, at det kan være svært for en virksomhed at dokumentere påstande om tyveri eller underslæb.

Det er derfor vigtigt, at I på forhånd har klare retningslinjer for, hvornår en medarbejder må bruge virksomhedens konto og til hvilke forhold.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-11-2017 OPDATERET: 08-11-2017