På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Feriefridage kan ikke kræves udbetalt uden overenskomst

FERIEFRIDAGE. Højesteret har bestemt, at en fratrådt medarbejder ikke har krav på at få sine ikke afholdte feriefridage udbetalt, medmindre det er aftalt eller følger af en overenskomst. Desuden skal feriefridage i en fritstillingsperiode afholdes uden varsel.

Plejede at give fem ekstra fridage

En virksomhed uden overenskomst plejede at give sine medarbejdere fem fridage, ud over lovens påkrævede fem ugers ferie. Der var ingen nedskrevne regler i medarbejdernes kontrakter eller virksomhedens personalepolitik om de ekstra feriefridage.

Virksomheden gik konkurs

Virksomheden gik konkurs, og medarbejderne blev fritstillet. HK anlagde på en af medarbejdernes vegne en sag mod Lønmodtagernes Garantifond. De krævede, at medarbejderen fik udbetalt de feriefridage, som ikke var blevet afholdt inden fritstillingen.

Afviste aftale om udbetaling

HK mente, at virksomhedens praksis skulle fortolkes efter HK’s overenskomst. Den bestemte, at feriefridage ikke kunne placeres i en opsigelsesperiode, og at ikke afholdte feriefridage skulle udbetales.

Lønmodtagernes Garantifond henviste derimod til, at der ingen aftale var om, at feriefridagene skulle udbetales, hvis de ikke blev afholdt. Fridagene måtte i øvrigt være afholdt i fritstillingsperioden.

Højesteret: Medarbejder havde intet krav

Højesteret afgjorde, at da overenskomsten ikke var direkte gældende for medarbejderen, kunne den ikke anvendes. Det var yderligere ikke påvist, at feriefridage normalt blev udbetalt ved fratrædelse, og derfor blev Lønmodtagernes Garantifond frifundet.

Til slut bemærkede Højesteret, at feriefridagene ikke tidligere skulle varsles på virksomheden. Derfor blev de anset for at være afviklet i fritstillingsperioden.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Afgørelsen understreger, at overenskomstregler umiddelbart kun gælder for medarbejdere, der er omfattet af den pågældende overenskomst.

Hvis virksomheden vil give rettigheder, der er inspireret af overenskomster, skal disse aftales og gerne fremgå skriftligt. DI anbefaler at skrive dem i virksomhedens personalepolitik eller individuelt i medarbejderens ansættelseskontrakt. Brug DI´s dokumentgenerator, hvor der er forslag til tekst.

I de fleste overenskomster gælder det, at feriefridage ikke kan kræves afholdt i en opsigelsesperiode. Hvis I er i tvivl om mulighederne for jeres virksomhed, kan I søge rådgivning fra DI.

Brug DI's DokumentGenerator til kontrakter for medarbejdere uden overenskomst. Her er også regler om feriefridage.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 17-01-2017 OPDATERET: 17-01-2017