På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Få styr på udbetaling af feriefridage

FERIEFRIDAGE. Hvis medarbejderen ikke har holdt alle sine feriefridage inden ferieårets udløb, skal nogle medarbejdere helt automatisk have pengene udbetalt. Andre skal kræve at få dem udbetalt inden 21. maj. Der gælder forskellige regler på forskellige overenskomster. Få overblikket her.
Modelfoto: Colourbox

Ikke afholdte feriefridage kan udbetales

Se reglerne for den relevante overenskomst nedenfor.

Industriens Overenskomst
Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst skal stille krav om udbetaling af ikke afholdte feriefridage inden 3 uger efter ferieårets udløb den 30. april. Dvs. inden 21. maj.

Medarbejdere, der fratræder, har krav på at få ikke afholdte feriefridage udbetalt. De har dog ikke krav på at få feriefridagene udbetalt ved fratræden. De fratrådte medarbejdere skal på samme måde som ansatte medarbejdere vente til ferieårets udløb. Ubrugte feriefridage kan ikke overføres til næste ferieår.

Fællesoverenskomsten
På Fællesoverenskomsten skelnes der mellem medarbejdere ansat på timeløn og medarbejdere ansat på fuldlønsordning.

Medarbejdere ansat på timeløn modtager betaling fra deres frihedskonto, når feriefridage afholdes. Saldoen på frihedskontoen opgøres ved kalenderårets udløb og ved fratræden. Har den timelønsansatte medarbejder derfor ikke afholdt sine feriefridage enten ved kalenderårets udløb eller i forbindelse med fratræden, sker der automatisk udbetaling heraf.

For en medarbejder ansat på fuldlønsordning gælder det, at hvis feriefridagene – som følge af en aftale mellem virksomheden og den ansatte – ikke afholdes, har medarbejderen ret til at få udbetalt værdien af de ikke afholdte feriefridage.

Det samme gælder, hvis feriefridagene ikke holdes som følge af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden.

I princippet skal medarbejderne bede om pengene, men mange virksomheder udbetaler dem dog automatisk.

Landsoverenskomst for butikker
Ved ferieårets udløb udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. Det samme gælder ved fratræden.

Funktionæroverenskomst for handel, transport og service (kontor og lager)
Ved ferieårets udløb udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. Det samme gælder ved fratræden. 

Ikke alle kan kræve kompensation

Vær opmærksom på, at det alene er medarbejdere, der har valgt at beholde deres feriefridage, som kan kræve kompensation.

Medarbejdere, der har fravalgt en eller flere feriefridage mod en ekstra betaling til Fritvalgslønkontoen kan ikke kræve kompensation for de dage, de har fravalgt.

Find reglerne om feriefridage her:

  • Industriens Overenskomst § 18 
  • Industriens Funktionæroverenskomst § 12 stk. 11
  • Fællesoverenskomsten § 2, stk. 3 og 6
  • Landsoverenskomst for butikker § 5, stk. 2
  • Landsoverenskomst for kontor og lager § 12.
Er du medlem af DI, kan du downloade en skabelon, I kan bruge i forbindelse med feriefridage:
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 02-05-2018 OPDATERET: 02-05-2018