På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Brevkassen: Medarbejdere har ikke brugt al deres ferie – hvad skal vi gøre?

FERIE. En virksomhed har ikke fået varslet alle medarbejdere på ferie i tide, og nu er der medarbejdere, der har mere end en uges ferie tilbage. Hvordan skal det håndteres? Log ind og læs svaret her.

Spørgsmål:

Ferieåret er slut og et par af vores medarbejdere har ikke brugt al deres ferie – hvad skal vi gøre?

Svar:

Medarbejdere har ret til at holde alle fem ugers ferie, inden ferieårets udgang. Hvis I har medarbejdere, der stadig har feriedage til gode, kan de kræve at holde dem inden udgangen af april måned. Det kan I som virksomhed ikke modsætte jer.

Hvis medarbejderen af en eller anden grund ikke får holdt alle fem uger, er der forskellige muligheder:

Udgangspunktet i ferieloven er, at medarbejdere skal holde mindst fire ugers ferie i hvert ferieår. ”Den femte ferieuge” kan enten overføres til næste ferieår, eller den kan udbetales til medarbejderen.

Hvis ferien skal overføres til det kommende ferieår, skal I lave en aftale med medarbejderen. Hverken medarbejderen eller virksomheden har pligt til at lave en aftale om overførsel af ferie.

Hvis medarbejderen vil have overskydende feriedage (maks. fem) udbetalt, skal medarbejderen udfylde en blanket om udbetaling af uhævede feriepenge, der findes på bl.a. borger.dk. Medarbejderen skal bede om at få udbetalt de overskydende feriedage senest d. 30. september.

Hvis medarbejderen har holdt mindre end fire ugers ferie, vil den ikke-holdte ferie ud over den femte ferieuge gå tabt, og beløbet skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Hvis en medarbejder eksempelvis kun har holdt tre ugers ferie, skal en uge afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond, og en uge kan enten overføres eller udbetales.

Hvis medarbejderen har været forhindret i at holde ferien f.eks. på grund af sygdom eller barsel gælder der andre regler for overførsel og udbetaling. Der er ligeledes andre regler, hvis medarbejderen har overført ferie fra tidligere ferieår.

PUBLICERET: 12-04-2016 OPDATERET: 26-03-2018