På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

1. maj er en søndag – se hvad det betyder

FÆLLESOVERENSKOMSTEN. Sådan håndterer du overenskomstmæssige fridage under Fællesoverenskomsten.

Overenskomstmæssige fridage i foråret 2016

I løbet af året er der en række helligdage og overenskomstmæssige fridage. Søgnehelligdag er en helligdag, som falder på en dag i ugen, der normalt er en hverdag. Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag er søgnehelligdage.

Ud over helligdagene kan der være overenskomstmæssige fridage. Disse fridage kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst. På Fællesoverenskomsten er der ret til frihed på følgende dage:

  • 1. maj og grundlovsdag fra kl. 12.00, og
  • 24. og 31. december.

Medarbejdere ansat på timeløn modtager for hver hele fridag à conto et beløb svarende til 7,4 normaltimer til dækning af frihed de nævnte dage. For 1. maj og grundlovsdag foretages en forholdsmæssig beregning.

Både den 1. maj og grundlovsdag falder i 2016 på søndage. Medarbejdere ansat på timeløn lider således ikke et indtægtstab, hvorfor der ikke skal ske udbetaling fra frihedskontoen til medarbejderne.

Medarbejdere ansat på fuldlønsordning holder fri uden afkortning i uge- eller månedslønnen.

For medarbejdere på fuldlønsordning gør det lønmæssigt ingen forskel, at dagene falder på en søndag, da der under alle omstændigheder ikke sker afkortning i uge- eller månedslønnen på overenskomstmæssige fridage.

Det giver ikke ret til en anden fridag, at 1. maj og grundlovsdag falder på en søndag.

Tillæg for arbejde på overenskomstmæssige fridage

Hvis der arbejdes på overenskomstmæssige fridage (1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag) betales der med højeste overtidssats.

Skifteholdsarbejde

Reglerne for skifteholdsarbejde findes i Fællesordning for arbejde i holddrift (holddriftsaftalen) mellem DI Overenskomst II og 3F Transportgruppen.
 
Kun på grundlovsdag er der særlige regler. Der gælder ingen særlige regler for 1. maj, som skal betragtes, som en helt normal dag.

Da grundlovsdag i 2016 falder på en søndag, er det reglerne for søndagsarbejde, som skal følges. Der skal derfor i forbindelse med almindeligt planlagt skifteholdsarbejde på grundlovsdag i 2016 alene betales et tillæg pr. time på kr. 83,68.

1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke som på Fællesoverenskomsten fridage, og der skal derfor ikke gives tillæg eller erstatningsfrihed for arbejde på disse dage.

Hvis en skifteholdsmedarbejder udfører overarbejde, skal der betales overarbejdstillæg. Ved overarbejde på grundlovsdag i 2016 skal der både ydes tillæg for arbejde på en søndag samt overarbejdsbetaling efter Fællesoverenskomsten regler.

Hent oversigt

Hent en oversigt over overenskomstmæssige fridage og betaling herfor. I oversigten er beskrevet:

  • Fællesoverenskomsten (mellem DIO II og 3F Transport) 
  • Funktionæroverenskomsten (mellem DIO II og HK Privat og HK Handel) 
  • Faglærteoverenskomsten (mellem DIO II og Dansk Metal) 
  • Butiksoverenskomsten (mellem DIO II og HK Handel)
  • Overenskomsten for tekniske funktionærer (mellem DIO II og Teknisk Landsforbund)
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-04-2016 OPDATERET: 17-10-2016