På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomheder kan indføre ’flydende’ pauser

ARBEJDSTID. En virksomhed på Industriens Overenskomst kan dagligt lægge pauserne, så det passer ind i produktionen. Det har en faglig voldgift slået fast.

Skiftende produktion

På en virksomhed afhang produktionstiden af de råvarer, som hver dag blev indleveret til bearbejdning. Medarbejdernes to daglige pauser blev afholdt, når det passede ind i produktionen for at undgå spildtid og skader på produktet. Pausernes start kunne variere med op til to timer.

Ifølge Industriens Overenskomst skal virksomheden betale et særligt ’forskydningstillæg’, hvis medarbejdernes faste pauser bliver flyttet med mere end en halv time.

Pauser ændres

For at undgå betaling for forskudt pause besluttede virksomheden at ændre pauseplaceringerne, så reglen blev, at pauserne lå, når driften tillod det. Virksomheden fulgte overenskomstens høringsregel og gav medarbejderen 14 dages varsel, inden de nye regler trådte i kraft. Medarbejderne protesterede, fordi en regel om flydende pause ville betyde, at man mistede det særlige forskydningstillæg.

Flydende pauser OK

En faglig voldgift skulle derfor afgøre, om Industriens Overenskomst kræver, at pauser skal lægges på faste, daglige tidspunkter, eller om overenskomsten muliggør, at virksomheden bestemmer, at pauser tilrettelægges dagligt i forhold til produktionen.

Opmanden gav virksomheden ret i, at overenskomsten gør det muligt for virksomheden dagligt at beslutte, hvornår produktionen tillader en pause. Pauselægningen kan godt være begrundet i sparehensyn. Reglen om betaling for forskudte pauser gælder kun der, hvor pausen ellers er fastlagt på et bestemt tidspunkt.

Tillæg var ikke en kutyme

Opmanden mente heller ikke, at betalingen af forskydningstillægget var en kutyme, som virksomheden skulle have opsagt. Opmanden konkluderer, at ”arbejdsgiverens ledelsesret med hensyn til pauselægning ikke er underkastet andre begrænsninger i Industriens Overenskomst end, at der er hørings- og varslingspligt”

Et synspunkt fra medarbejderne om, at flydende pauser skal aftales mellem tillidsrepræsentant og virksomhed blev derfor afvist.

DI's råd

Det er DI´s erfaring, at mange virksomheder ikke bruger overenskomsternes regler om arbejdstid optimalt. Men de muligheder, der er for at omlægge arbejdstiden støder tit på modvilje fra medarbejderne.

Derfor er det vigtigt, både at der er gode driftsmæssige grunde til eventuelle omlægninger – herunder besparelser – og at de formelle regler om omlægninger bliver overholdt. F.eks. er det en god idé med et referat af det møde, hvor tillidsrepræsentanten høres om ændringsplanerne.

Kontakt DI, hvis I vil høre mere om mulighederne for flydende pauser og andre muligheder for at optimere planlægning af arbejdstiden.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 26-04-2016 OPDATERET: 17-10-2016