På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skildpadde-tempo udløser ikke overtid

ARBEJDSTID. En medarbejder havde i en årrække brugt mere end 37 timer om ugen på sit arbejde. Da medarbejderen fratrådte, krævede fagforeningen en kvart million i betaling for overarbejde. Men den gik ikke.

Brugte meget tid på arbejdet

En udkørende teknisk inspektør omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst brugte gennem en årrække mere end 37 timer om ugen på sit arbejde.

Medarbejderen mente, at virksomheden pålagde ham en for stor mængde arbejdsopgaver. Virksomheden var derimod af den opfattelse, at medarbejderen selv var skyld i den for lange arbejdstid, fordi han var mindre effektiv til at planlægge og udføre sit arbejde end sine kollegaer.

Fagforening krævede overarbejdsbetaling

Virksomheden opsagde medarbejderen i 2013, og da han fratrådte, fremsatte hans fagforening et krav om betaling af en kvart million kroner for overarbejde udført i perioden 2010-2013.

Fagforeningen klagede til Arbejdsretten og gjorde gældende, at virksomheden havde tildelt medarbejderen så mange arbejdsopgaver, at han i praksis ikke kunne udføre opgaverne inden for en normal arbejdsuge på 37 timer. Fagforeningen gjorde således gældende, at virksomheden overtrådte Industriens Funktionæroverenskomst.

Arbejdsretten frifandt virksomheden

Virksomheden blev frifundet, da Arbejdsretten ikke fandt det bevist, at virksomheden skulle have udvist forhold, der kunne sidestilles med et direkte pålæg om at udføre overarbejde.

Arbejdsretten lagde navnlig vægt på, at kollegaerne ikke havde problemer med at nå en tilsvarende opgavemængde inden for 37 timer, ligesom medarbejderen ikke tidligere under sin ansættelse havde rejst krav om overarbejdsbetaling.

DI og DA førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheden kun skal yde betaling for overarbejde, når der er tale om beordret overarbejde.

At en virksomhed er klar over, at en medarbejder faktisk bruger mere end 37 timer om ugen, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at udløse krav om overarbejdsbetaling.

I den konkrete sag var det medarbejderens egne forhold, der var årsag til, at medarbejderen brugte for lang tid på sine arbejdsopgaver.

Diskuter på LinkedIn
Diskuter sagen i DI's gruppe på LinkedIn "DI - Personalejura"

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse i sag nr. AR2014.0625.

Den relevante bestemmelse i sagen var IFO § 11.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-08-2016 OPDATERET: 30-01-2017