På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Weekendarbejde også i orden på deltid

WEEKENDARBEJDE & DELTID. En virksomhed på Industriens Overenskomst havde ret til at bruge vikarer til at dække 2 x 4-timers vagter i weekenden og således aflønne for 8 timers arbejde. Også selvom der i lokalaftalen stod, at weekendarbejdere skulle have løn for en 37-timers arbejdsuge.

Indgået lokalaftale om weekendarbejde

I Industriens Overenskomst er der regler om, at hvis man vil udvide den ugentlige arbejdstid, kan man gøre det gennem en lokalaftale om weekendarbejde. En industrivirksomhed havde derfor indgået en lokalaftale med medarbejderne, som beskrev, hvordan arbejdstider og lønsatser så ud for weekendarbejde.

Af lokalaftalen fremgik det, at medarbejdere skulle arbejde 2 x 12 timer og aflønnes mindst som efter en almindelig 37-timers arbejdsuge.

Virksomheden havde brug for deltidsarbejde

Virksomheden ville gerne øge kapaciteten på en enkelt af maskinerne om natten i weekenderne. Der var bare den udfordring, at medarbejderne kun måtte betjene den maskine i fire timer ad gangen af hensyn til arbejdsmiljøreglerne.

Virksomheden havde dog ikke andet arbejde i løbet af de weekendnætter end det, der skulle udføres på den konkrete maskine. Derfor var der ikke arbejde til to fulde 12-timers vagter.

Virksomheden valgte i stedet at bruge tre vikarer, der hver kunne arbejde 2 x 4 timer i løbet af weekenden. På den måde blev maskinen fuldt udnyttet i weekenden samtidig med, at ingen medarbejdere overskred maksimumsgrænsen på de fire timer dagligt ved maskinen.

Fagforening mente vikarerne skulle have løn for 37 timer

På grund af overenskomstens regler og den indgåede lokalaftale mente vikarernes fagforening, at vikarerne skulle aflønnes mindst 37 timer pr. uge, selvom de kun arbejdede 8 timer.

Virksomheden anførte derimod, at deltidsbestemmelserne i deltidsloven og Industriens Overenskomst sikrede virksomheden mulighed for at bruge deltidsmedarbejdere. Også selvom lokalaftalen kun nævnte 2 x 12-timers vagter.

Fagforeningen indbragte derfor sagen for en faglig voldgift.

Virksomheder kan godt bruge deltidsmedarbejdere

Opmanden (dommeren) slog fast, at virksomheden havde ret til at bruge deltidsmedarbejdere, også til weekendarbejde. Dette fulgte af Industriens Overenskomsts regler om deltidsarbejde samt af den præceptive lovgivning om deltidsarbejde. Efter disse regler skal deltidsansatte aflønnes forholdsmæssigt, og der må ikke gives lønmæssig kompensation til en deltidsansat.

Det var ifølge opmanden ikke et problem, at virksomheden havde en lokalaftale om weekendarbejde. Denne var stadig gyldig, men den var altså ikke til hinder for, at virksomheden også brugte deltidsmedarbejdere, da aftalen skulle forstås i lyset af deltidsreglerne.

Da det ikke gjorde nogen forskel, at det var vikarer, der udførte deltidsarbejdet, blev virksomheden derfor frifundet og fagforeningen skulle anerkende virksomhedens ret til bruge deltidsmedarbejdere også til weekendarbejde.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen understreger, at Industriens Overenskomst giver jer mulighed for at anvende medarbejdere på deltid, hvis I har brug for det, også til weekendarbejde efter § 10. Der skal dog efter § 11, stk. 2 minimum aftales 8 timers arbejde om ugen. Det gør det muligt f.eks. at ansætte medarbejdere, som kun kan arbejde den ene af to weekenddage. Vær dog opmærksom på, at en weekendarbejder efter § 10, stk. 2 ikke må have andet lønnet arbejde. Det vil således primært være selvstændige og ledige, som kan tage et deltidsjob på weekendarbejde.

Vi råder jer til i lignende sager at søge rådgivning fra DI. 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 29-12-2015 OPDATERET: 21-11-2016