På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ingen genebetaling for skæve arbejdstider til akkordlønnede

ARBEJDSTID. En faglig voldgift har netop afgjort, at akkordlønnede dagrenovationsmedarbejdere ikke skal have genebetaling for at arbejde i et bestemt tidsrum.

For og imod genebetaling

Sagen handlede om, hvorvidt en virksomhed skulle betale genetillæg til dagrenovationsmedarbejdere, der indsamlede affald i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 04.30.

Tidligere er dagrenovation hovedsageligt blevet indsamlet fra tidlig morgen til middag eller om eftermiddagen. Men i den konkrete sag foregik indsamlingen af affald på andre tidspunkter. Virksomheden og DI mente ikke, at det gav anledning til at betale ekstra, mens forbundet hævdede, at medarbejderne var berettiget til genebetaling for arbejde på skæve tidspunkter. 

Arbejdstid for dagrenovationsarbejdere

Arbejdet som dagrenovationsarbejder er dels dækket af ATL-overenskomstens generelle bestemmelser, dels af Dagrenovationsoverenskomsten.

I ATL-overenskomsten kan virksomheden lægge arbejdstiden i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl.18.00. I Dagrenovationsoverenskomsten er det fraveget, så begyndelsestidspunktet er kl. 04.30, mens der ikke er angivet et sluttidspunkt for arbejdstiden.

Ingen regler om overarbejdsbetaling

Arbejde på dagrenovationsområdet har traditionelt været aflønnet som akkordarbejde, men ATL-overenskomsten indeholder holder kun regler om overarbejde til timelønnede medarbejdere og medarbejdere på fuldløn.

Dagrenovationsoverenskomsten indeholder til gengæld slet ingen regler om overarbejdsbetaling. Her er det kun tømning af ekstra affaldsbeholdere ud over det normale antal eller kørsel på helligdage, som udløser ekstra betaling.

Uenighed om overenskomstparters hensigter

Forbundet argumenterede for, at arbejdet på Dagrenovationsoverenskomsten skal lægges i tidsrummet kl. 04.30 - kl. 18, og derfor skal medarbejdere, som arbejder uden for dette tidsrum, have et genetillæg, der svarer til betaling for tømning af ekstra affaldsbeholdere. Med andre ord tog forbundet reglerne for timelønnede på ATL-overenskomsten og overførte direkte på akkordmedarbejderes forhold.

Forbundet hævdede, at det ikke havde været overenskomstparternes hensigt at lade akkordmedarbejdere arbejde på skæve tidspunkter uden at få genebetaling for det.

DI mente derimod, at dette netop var tilfældet, og at der var en god grund til det.

Forskel på timelønnede og akkordlønnede

DI pointerede, at Dagrenovationsoverenskomsten overhovedet ikke indeholder regler om overarbejdsbetaling eller betaling for arbejde på ”skæve tidspunkter” – bortset fra betaling for kørsel på helligdage. Alene af den grund var der ikke grundlag for at kræve genebetaling for arbejde i tidsrummet kl. 18 – 04.30.

Desuden var der i denne sag tale om akkordmedarbejdere, hvilket på ingen måde kan sammenlignes med timelønnede.

Akkordmedarbejdere aflønnes med et samlet beløb (akkorden) for et nærmere defineret stykke arbejde. De elementer, som er afgørende for betaling af præsteret effektiv arbejdstid, kan ikke overføres på akkordløn, som i sin natur er en fast aftalt løn for et bestemt stykke arbejde.

Fyraften, når arbejdet er gjort

Dagrenovationsoverenskomsten indeholder ikke et fast sluttidspunkt for placering af arbejdstiden, idet Dagrenovationsoverenskomsten er en fyraftensakkord. Det vil sige, at medarbejderne har fyraften, når arbejdet er nået – uanset hvornår på dagen, dette måtte være. Derfor er lønelementer, der er hængt op på præsteret effektiv arbejdstid, ikke relevante for akkordmedarbejdere.

Dommeren frifandt virksomheden, fordi der ikke er grundlag i overenskomsten for at betale genebetaling for arbejde på skæve tidspunkter, når man er akkordmedarbejder.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser for det første, at der skal være et grundlag for at oppebære et genetillæg eller øvrigt lønelement.

Derudover viser afgørelsen, at timelønnede og akkordmedarbejdere er to forskellige typer ansættelser.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 25-04-2017 OPDATERET: 31-07-2018