På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I orden at ledelsen ændrede arbejdstiden fra dag til dag

ARBEJDSTID. Dagrenovations-overenskomsten begrænser ikke arbejdsgiverens ret til at omlægge arbejdstiden fra dag til dag, hvis det er driftsmæssigt nødvendigt. Og ændringerne i arbejdstid medfører ikke automatisk genebetaling. Det har en faglig voldgift slået fast.

Nedbrud i skraldevognene startede sagen

Sagen opstod, fordi en dagrenovationsvirksomhed i 2015 oftere end sædvanligt havde nedbrud i skraldevognene. Det medførte, at virksomheden også oftere end sædvanlig måtte varsle nye mødetidspunkter.

Ingen bestemmelser om ændring af arbejdstiden i overenskomsten

Det overenskomstmæssige udgangspunkt for dagrenovationsmedarbejdere er ATL-overenskomstens generelle bestemmelser samt specialoverenskomsten ’Dagrenovationsoverenskomsten’.

Hverken ATL- eller Dagrenovationsoverenskomsten indeholder regler om ændring af arbejdstiden for dagrenovationsmedarbejdere på akkord.

Hvis dagrenovationsmedarbejderen bliver forsinket i at nå sin akkord, skal virksomheden betale genetillæg i form af ventetidsbetaling efter Dagrenovationsoverenskomsten.

Krævede ventetidsbetaling

I den konkrete sag krævede forbundet ventetidsbetaling efter Dagrenovationsoverenskomsten for alle ændringer i arbejdstiden, som virksomheden ikke havde varslet med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Forbundet hævdede, at Dagrenovationsoverenskomsten indeholdt detaljerede bestemmelser om arbejdstidens begyndelse, udførelse og afslutning. Ændringer i arbejdstiden som følge af nedbrud i skraldevogne skulle derfor sidestilles med en afbrydelse i arbejdsgangen, jf. § 7.

DI pointerede derimod, at Dagrenovationsoverenskomsten ikke indeholdt en bestemmelse om ændring af arbejdstiden, og at det derfor lå inden for ledelsesretten at omlægge arbejdstiden med dags varsel ved nedbrud i skraldevognene.

Desuden gjorde DI gældende, at der ikke var juridisk grundlag for forbundets påstand.

Juraen vandt

Dommeren lagde ud med at bemærke, at omlægningen af arbejdstid var sket med hjemmel i ledelsesretten. Ledelsesretten, der i mangel af en begrænsning i overenskomst gav virksomheden adgang til at omlægge arbejdstiden fra dag til dag.

Desuden mente dommeren, at ventetidsbetaling i sin ordlyd ikke kan ydes ved omlægninger af arbejdstiden. Der var med andre ord ikke det fornødne juridiske grundlag til at give forbundet medhold.

Endelig bemærkede dommeren, at hvis forbundet ønskede betaling ved omlægninger af arbejdstiden, skal et sådan krav fremsættes ved overenskomstforhandling.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI's råd

Afgørelsen illustrerer, at ledelsesretten giver arbejdsgiveren vide beføjelser til at lede og fordele arbejdet, med mindre der er aftalt begrænsninger i den relevante overenskomst.

Derudover viser afgørelsen, at det kræver et juridisk grundlag at kræve genebetaling eller anden form for økonomisk kompensation.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 22-11-2017 OPDATERET: 27-11-2017