På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Er jeres medarbejder blevet valgt ind i kommunalbestyrelse eller regionsråd?

RET TIL FRAVÆR. Medlemmer af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har ret til at få fri til møder m.m. Det er fordi, det er et såkaldt borgerligt ombud.

Fravær

Medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd har ret til at få fri fra arbejde for at deltage i kommunalbestyrelsesmøder samt møde i udvalg og under-udvalg m.m.

Retten til fravær gælder dog ikke, hvis der er afgørende hensyn til arbejdets varetagelse, der taler imod.

Aflønning

Friheden fra arbejdet er uden løn, og medarbejderen får vederlag for at være medlem af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Afskedigelse

Man må ikke afskedige en medarbejder, fordi denne er blevet valgt til kommunalbestyrelsen eller regionsråd. Beskyttelsen mod afskedigelse indtræder allerede, når medarbejderen er opført på en kandidatliste ved valg til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Hvis en medarbejder, der er medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd bliver afskediget, skal virksomheden bevise, at opsigelsen ikke skyldes, at medarbejderen var kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem.

Reglerne for fravær, aflønning og afskedigelse af medarbejdere, som er kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlemmer, kan findes i regionsloven og loven om kommunernes styrelse.

Reglerne for fravær, aflønning og afskedigelse af medarbejdere som er kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlemmer kan findes i regionsloven § 12 og loven om kommunernes styrelse § 16 b-d.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 22-11-2017 OPDATERET: 28-11-2017