På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Den syvende dag er ikke altid hviledag

HVILETID. EU-Domstolen har fastslået, at arbejdstidsdirektivets bestemmelse om fridøgn ikke giver medarbejderen krav på et fridøgn efter 6 på hinanden følgende arbejdsdage, men blot krav på, at der placeres et fridøgn i hver periode på 7 dage.
Modelfoto: Colourbox

6 eller 12 arbejdsdage?

Arbejdstidsdirektivet bestemmer, at medlemsstaterne i EU er forpligtede til at sikre, at arbejdstagere som minimum har en hvileperiode på 24 timer for hver 7 dages periode. Til hvileperioden tillægges det daglige 11 timers hvil.

I den konkrete sag skulle EU-Domstolen tage stilling til, om denne 7 dages periode gav mulighed for at holde fri dag 1, arbejde 12 dage og holde fri dag 14? Eller skulle bestemmelsen fortolkes indskrænkende, så medarbejderen altid skulle holde hvileperioden efter 6 på hinanden følgende arbejdsdage.

Kasinoet i Portugal

Sagen handlede om en portugisisk kasinomedarbejder. På kasinoet, der havde åbent alle ugens dage, arbejdede alle medarbejderne efter en arbejdsplan. Det havde været normal praksis at arbejde mere end 6 dage i træk, da arbejdsplanen havde varierende arbejds- og hviledøgn for hver medarbejder. Denne praksis var dog blevet ændret i 2010.

Da medarbejderen fratrådte i 2014 lagde han sag an mod sin tidligere arbejdsgiver med krav om betaling af en godtgørelse for, at han gentagne gange havde arbejdet mere end 6 dage i træk. Han anførte, at dette var i strid med hans rettigheder efter arbejdstidsdirektivet.

Appeldomstolen i Porto i Portugal besluttede at forelægge spørgsmålet for EU-Domstolen for at få afklaret fortolkningsspørgsmålet.

Domstolens afgørelse

EU-Domstolen konkluderede indledningsvist, at der ikke kunne findes støtte til at fortolke, at hviledøgnet skal placeres senest efter hver 6. arbejdsdag. Domstolen konkluderede derfor, at der skal placeres et hviledøgn i hver periode på 7 dage.

Dermed kunne domstolen konkludere, at der ikke er et krav om den tidsmæssige placering af hviledøgnet inden for denne 7 dages periode. Der kan derfor arbejdes op til 12 dage i træk, med et hviledøgn i hver ende, uden at det er i strid med arbejdstidsdirektivet.

Dommen har dog ikke ført til ændret praksis fra Arbejdstilsynet. Den hidtidige praksis er, at der ikke må være mere end 6 døgn mellem 2 fridøgn. Virksomhederne skal derfor fortsat følge AT-meddelse nr. 5.01.2. 

DI var ikke involveret i sagen.

PUBLICERET: 16-01-2018 OPDATERET: 05-02-2018