På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lørdagsarbejde er ikke nødvendigvis overarbejde

ARBEJDSTID. En faglig voldgift slår fast, at ordinært lørdagsarbejde på Industriens Overenskomst ikke er overarbejde. Fagforeningen påstod, at alt arbejde om lørdagen skulle betales som søndagsarbejde, men det fik de ikke ret i.

Øget behov for lørdagsarbejde

En virksomhed oplevede et øget salg afledt af, at flere dagligvarebutikker begyndte at holde åbent om søndagen. Derfor skulle virksomheden også bruge medarbejdere til at køre varer ud om lørdagen.

Krævede alt lørdagsarbejde betalt som søndagsarbejde 

Virksomheden var omfattet af Industriens Overenskomst, men havde flere tilføjelser i form af nogle historisk betingede uopsigelige lokalaftaler.

En af disse lokalaftaler knyttede sig til overtidsreglen i Industriens Overenskomst, og i lokalaftalen stod der: ”Arbejde om lørdagen betales som søndagsarbejde”.

Medarbejdernes fagforening mente derfor, at både ordinært arbejde og overarbejde på en lørdag skulle betales som søndagsarbejde.

Industriens Overenskomst er en 6-dages overenskomst

Virksomheden påpegede derimod, at den paragraf, som lokalaftalen udsprang af, alene handler om overarbejde. Derfor holdt virksomheden sig til, at kun overarbejde om lørdagen skulle betales som søndagsarbejde.

Virksomheden påpegede, at Industriens Overenskomst i udgangspunktet giver mulighed for at operere med en 6-dages ordinær arbejdsuge inden for 37 timer om ugen.

Det ordinære arbejde, som lå inden for medarbejderens 37 timer, betalte virksomheden derfor med den ordinære timelønssats. 

Faglig voldgift gav virksomheden ret

Fagforeningen bragte sagen for en faglig voldgift, som skulle tage stilling til spørgsmålet.

Opmanden (dommeren) gav virksomheden medhold. Det var kun overarbejdet om lørdagen, som virksomheden skulle betale efter de særlige lokalaftaler.

Udgangspunktet for Industriens Overenskomst med en 6-dages ordinær arbejdsuge blev dermed opretholdt.

DI førte sagen for virksomheden.

DI’s råd

Sagen bekræfter, at Industriens Overenskomst fungerer som en 6-dages overenskomst. Det betyder, at ordinært arbejde mandag til lørdag i tidsrummet mellem kl. 6 og 18 kan betales som ordinært arbejde, også selvom arbejdet udføres om lørdagen.

Denne nye faglige voldgift underbygger en lignende sag fra 2006, hvor princippet om Industriens Overenskomst som 6-dages overenskomst blev slået fast.

Den relevante bestemmelse i sagen var § 13 i Industriens Overenskomst.

(Faglig voldgiftssag, FV2015.0003)  

Tidligere sag

I 2006 førte DI en lignende sag om normal arbejdstid og overarbejde jf. Industriens Overenskomst § 9 og 13.

Sagen fra 2006 handlede om, hvordan normal arbejdstid skulle fordeles på ugens dage i de tilfælde, hvor der ikke var indgået udtrykkelig aftale herom. Se uddrag af afgørelsen ved at folde teksten ud.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-06-2015 OPDATERET: 07-11-2016