På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Unge og gamle søges

FORSKELSBEHANDLING. Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en virksomhed søgte efter studerende, efterlønnere eller folkepensionister.

Brug for medarbejdere under 8 timer om ugen

En virksomhed havde brug for medarbejdere, der skulle arbejde mindre end otte timer om ugen.

Arbejdet måtte ikke være hovedaktivitet

I Industriens Overenskomst skal deltidsmedarbejdere have mindst otte timer om ugen, medmindre de pågældende har en anden hovedaktivitet end erhvervsarbejde, f.eks. fordi de er på efterløn. Det fremgår af overenskomstens § 11, stk. 2.

Derfor søgte virksomheden efter medarbejdere, der enten var på SU, efterløn eller pension.

Klager mente, at der var tale om aldersdiskrimination

En person, der ikke selv havde søgt jobbet, mente, at der var tale om forskelsbehandling på grund af alder, når der kun blev søgt medarbejdere, der var enten på SU, efterløn eller pension.

Ligebehandlingsnævnet frifandt virksomheden

Ligebehandlingsnævnet mente ikke, at der var tale om aldersdiskrimination, da der ikke blev søgt efter en bestemt aldersgruppe. Der blev både søgt personer på SU (typisk yngre) og efterlønnere/pensionister (ældre).

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Når der ansættes eller afskediges medarbejdere, må der ikke lægges vægt på alder. Hverken høj eller lav alder. Men det er selvfølgelig i orden at beskrive, at personen skal have en anden hovedaktivitet end arbejdet, når det direkte er et krav i den overenskomst, medarbejderen bliver omfattet af. I hvert fald når der både søges efter yngre (SU-modtagere) og ældre (efterlønnere og pensionister).

Reglerne for Ligebehandlingsnævnet er i øvrigt blevet ændret, så nu vil kun en person, der selv har søgt jobbet, kunne klage. Derfor ville klager i denne sag være blevet afvist.

PUBLICERET: 29-02-2016 OPDATERET: 30-01-2017