På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tema: Dette skal I have styr på, når I skal ansætte

ANSÆTTELSE. Skal I ansætte en ny medarbejder? Få det hurtige overblik over de vigtigste ting, som I skal være opmærksomme på i et ansættelsesforløb.

Jobannoncen

Hvad må vi skrive i jobannoncen? Og hvad skal vi ikke skrive? Må vi søge efter nyuddannede? Og er det okay kun at søge efter kvinder, hvis vores kunder foretrækker kvindelige ekspedienter?
 
Der kan opstå en masse spørgsmål, når man står over for at skulle finde en ny medarbejder og have skrevet en jobannonce. Virksomheder må ikke kræve, at jobansøgere har en særlig alder eller et bestemt køn. En jobannonce skal derfor neutralt beskrive den medarbejder, som virksomheden har brug for. I anbefales desuden at bruge kønsneutrale ord såsom ”medarbejder” eller konsekvent skrive ”mand/kvinde”.

Pas på formuleringerne når I rekrutterer og giver afslag

Søde piger og friske gutter søges

Unge og gamle søges

Jobsamtalen

Det kan være vanskeligt for virksomheden at finde ud af, hvad I kan og må spørge om til en jobsamtale. Find nogle gode råd om det her.

Gode råd når I har ansøgere til jobsamtale

Arbejdsgiveren, der var for nysgerrig

Ansættelseskontrakten

Der findes en række regler, som I skal overholde, når I udarbejder ansættelseskontrakter til medarbejderne. I kan blive pålagt at betale godtgørelse til medarbejderen, hvis der er fejl i ansættelseskontrakten. Vi har samlet en række gode råd til at udforme ansættelseskontrakten rigtigt.

Alle medarbejdere, hvis ansættelsesforhold er aftalt til at vare mere end én måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal have en ansættelseskontrakt.

Ansættelseskontrakten skal senest én måned efter ansættelsesforholdets start udleveres til medarbejderen. Dog indeholder flere overenskomster bestemmelser om en kortere frist for at udlevere ansættelseskontrakten.

Udform ansættelseskontrakten rigtigt – ellers kan det blive dyrt

Find svar på de typiske spørgsmål om ansættelseskontrakter på di.dk 

Skræddersy ansættelseskontrakter til jeres medarbejdere med DI DokumentGenerator

Du kan få konkret personalejuridisk sparring og rådgivning om indholdet af ansættelseskontrakterne hos DI. Kontakt os alle hverdage mellem 8 og 17 på 3377 3377 eller på mail juradi.dk

Prøvetid

Virksomheder kan aftale prøvetid med nyansatte i de første tre måneder af en ansættelse. Her kan I se hinanden an og afgøre, om medarbejderens kompetencer og forventningerne til stillingen stemmer overens med stillingens reelle indhold. Finder én af jer ud af, at ansættelsen ikke er tilfredsstillende, kan I opsige ansættelsesforholdet med et forkortet varsel på 14 dage.

I skal være opmærksomme på, at der dog er regler for, hvem I kan aftale prøvetid med, hvad der gælder, hvis I ikke har aftalt prøvetid, hvordan I dokumenterer, at der er aftalt prøvetid, om prøvetiden kan forlænges m.m.

Find svar på de typiske spørgsmål om prøvetid på di.dk

Tidsbegrænset ansættelse

I har mulighed for at ansætte medarbejdere på tidsbegrænsede ansættelsesaftaler. Det kan være en god idé, når der kun er arbejdsopgaver til en bestemt periode, i forbindelse med en bestemt opgave, eller når medarbejderen skal fylde et vikariat på grund af sygdom eller barsel. Men der er krav til tidsbegrænsede ansættelser, og I skal sætte jer ind i reglerne for opsigelse og forlængelse.

Find svar på de typiske spørgsmål om tidsbegrænset ansættelse på di.dk

”Kan du blive en måned mere?”

Dømt for at forlænge tidsbegrænsede kontrakter

Klausuler

I kan pålægge medarbejderen forskellige typer klausuler, enten i forbindelse med begrænsninger efter ansættelsens ophør eller i forbindelse med tilbagebetaling af virksomhedsbetalt uddannelse.

Konkurrenceklausul
I kan pålægge medarbejdere en konkurrenceklausul, hvis de får en særlig viden om virksomhedens forhold, som vil kunne påføre jer væsentlig konkurrence, hvis ansættelsesforholdet senere måtte ophøre. En konkurrenceklausul er en aftale mellem virksomhed og medarbejder om, at medarbejderen i en nærmere aftalt periode ikke må arbejde i eller selv starte konkurrerende virksomhed.

Konkurrenceklausuler - læs mere

Kundeklausul
I kan pålægge medarbejdere en kundeklausul, hvis de i stillingen får kontakt til jeres kunder. En kundeklausul er en aftale om, at en medarbejder i en aftalt periode efter fratrædelse ikke må arbejde hos eller have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder og andre forretningsforbindelser.

Kundeklausuler - læs mere 

Uddannelsesklausul
Hvis I oplever, at en medarbejder forlader virksomheden under eller umiddelbart efter et uddannelsesforløb sponsoreret af virksomheden, kan I lave en aftale om tilbagebetaling.

Uddannelsesklausuler - læs mere 
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 15-11-2016 OPDATERET: 15-11-2016