På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Stillingsændring fik konsekvenser

STILLINGSÆNDRING. En medarbejder blev forfremmet, men det gjorde ham, ifølge Arbejdsretten, ikke til funktionær. Derfor skulle virksomheden fortsat have betalt ham efter overenskomsten.

Medarbejder blev forfremmet

En medarbejder var ansat som timelønnet på Træ- og Møbeloverenskomsten. Virksomheden lavede en organisationsændring, der indebar, at medarbejderens daglige leder fratrådte. I den forbindelse blev medarbejderen tilbudt jobbet som teamleder med en række manuelle opgaver som truckchauffør.

Stillingsændringen gav medarbejderen en betydelig lønfremgang på over 20 pct. (inklusiv pension), men han skulle i modsætning til tidligere selv stå for og indbetale til sin pension.

Blev opsagt for manglende kvalitetskontrol

Fem år efter blev medarbejderen opsagt. Han havde sjusket med den kvalitetskontrol, han ellers var blevet ansvarlig for fem år tidligere. På trods af at have arbejdet under den ’nye’ kontrakt i fem år, mente medarbejderens fagforening, at hans ’nye’ stilling ikke gjorde ham til funktionær. Derfor krævede fagforeningen efterbetaling af pensionsbidrag, fritvalgsbidrag samt værdien af feriefridage og udmåling af en bod for brud på Træ- og Møbeloverenskomsten.

Forskellige opfattelser af sagsforløbet

Igennem hele sagsforløbet var der forskellige opfattelser af, hvad virksomheden og medarbejderen havde aftalt i forhold til arbejdsopgaver, kontraktindgåelsen i det hele taget og om medarbejderen undervejs i ansættelsen havde klaget over sine vilkår.

Arbejdsretten: Medarbejder var ikke funktionær

Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at en meget væsentlig del af medarbejderens arbejde kun bestod af truckkørsel. Arbejdet indebar dog en række arbejdsledende opgaver, men efter en samlet vurdering ikke i tilstrækkeligt omfang til at arbejdet i det væsentligste bestod i at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

Derfor var medarbejderen ikke funktionær, men skulle omfattes af Træ- og Møbeloverenskomsten. Virksomheden havde derfor brudt overenskomsten.

Selvom medarbejderen havde fået en betydelig lønfremgang, da skulle virksomheden alligevel indbetale manglende pension i hele perioden. Der kan således ikke betales pension efter overenskomsten som en del af lønnen, da pensionsbidraget i overenskomsten og lønnen tjener forskellige formål.

Slap for betaling af bod

Da lønnen oversteg den løn medarbejderen kunne få efter overenskomsten, fik han ikke medhold i kravet om efterbetaling af fritvalgsbidrag samt værdien af feriefridage.

Virksomheden slap også for at betale en bod. Arbejdsretten afgjorde, at der havde været flere undskyldende omstændigheder for overenskomstbruddet. Blandt andet havde medarbejderen arbejdet under de pågældende vilkår i fem år, og arbejdet havde dog indeholdt en række arbejdsledende funktioner.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen understreger, at en funktionærstilling hovedsagelig skal indebære ledelse eller tilsynsførelse med andres arbejde. Det er ikke nok med en betydelig lønfremgang.

Sagen er ikke et udtryk for, at ved at betale en højere løn kan det undgås at indbetale til f.eks. fritvalgsbidrag, hvis medarbejderen er omfattet af overenskomsten. Afgørelsen til fordel for virksomheden er i denne sammenhæng konkret begrundet.

Hvis I er i tvivl, om jeres medarbejder skal kategoriseres som funktionær eller i stedet har en funktionærlignende stilling, kan I søge rådgivning fra DI.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 10-01-2017 OPDATERET: 10-01-2017