På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Smidt ud på grund af dårlig opførsel

LIGEBEHANDLING. Det var ikke diskrimination på grund af køn eller etnicitet, da en mand blev smidt ud fra et informationsmøde i en A-kasse på grund af sin opførsel.

Til informationsmøde i A-kassen

Manden, der var etnisk dansker, havde deltaget i et informationsmøde i sin A-kasse. På mødet var der et oplæg fra en medarbejder fra en uddannelsesvirksomhed om muligheden for at uddanne sig til buschauffør. Der blev også omtalt et særligt projekt lavet af uddannelsesvirksomheden i samarbejde med en busvirksomhed, der rettede sig mod at rekruttere nydanske kvinder til busbranchen. Medarbejderen fra uddannelsesvirksomheden nævnte under oplægget, at de nydanske kvinder var rigtig gode til chaufførjobbet.

…ikke arbejde til danske mænd

Da medarbejderen fra uddannelsesvirksomheden forklarede om det projekt, der særligt var rettet mod rekruttering af ledige nydanske kvinder, afbrød manden oplægget. Han udtrykte højlydt sin vrede over, at han var tvunget til at sidde og høre, at det kun var ”muslimer-kvinder”, der kunne få arbejde, og de var igen skyld i, at der ikke var arbejde til danske mænd. Manden blev af en repræsentant fra A-kassen bedt om at forholde sig roligt eller forlade mødet. Efter gentagne opråb fra manden, blev han i sidste ende bedt om at forlade mødet, og på vej ud fra salen protesterede han fortsat højlydt.

Klagerne fortsatte – nu bare for Ligebehandlingsnævnet

Manden klagede til Ligebehandlingsnævnet over både A-kassen, uddannelsesvirksomheden og busvirksomheden. Manden mente, at han var blevet diskrimineret på grund af sit køn og etnicitet – både da han blev smidt ud af mødet og generelt i forhold til uddannelsesvilkår og rekruttering. Han mente blandt andet at det faktum, at busvirksomheden arbejdede for mangfoldighed og menneskelig forskellighed i sig selv dokumenterede, at de diskriminerede danskere. Under sagen kom det frem, at manden aldrig havde søgt om optagelse på uddannelsesvirksomheden eller om ansættelse i busvirksomheden.

Ligebehandlingsnævnet: Ingen diskrimination

Både uddannelsesvirksomheden, busvirksomheden og A-kassen blev frifundet af Ligebehandlingsnævnet. Nævnet vurderede, at der ikke var noget, der pegede på, at manden var blevet diskrimineret grundet køn og/eller etnicitet. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at manden var blevet bedt om at forlade mødet grundet sin opførsel, og at han i øvrigt hverken havde søgt optagelse på uddannelsesvirksomheden eller havde søgt arbejde hos busvirksomheden.

DI førte sagen for de to virksomheder.

DI's råd

Hvis I bliver mødt med en påstand om diskrimination i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, er det en god idé i første omgang at undersøge, om klageren overhovedet har søgt stillingen.

Det er med andre ord ikke nok at påstå, at man er blevet diskrimineret. Som klager skal man kunne påvise de faktiske omstændigheder, som giver grund til at formode, at der er sket diskrimination.

Kontakt DI, hvis I bliver mødt med spørgsmål om diskrimination i forbindelse med rekruttering eller har brug for rådgivning herom.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 21. november 2016.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn i henhold til ligebehandlingsloven og ligelønsloven.

Desuden behandler nævnet klager over forskelsbehandling grundet alder, handicap, etnicitet m.v. i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-01-2017 OPDATERET: 31-01-2017