På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skrappere krav for udstationering til Frankrig

UDSTATIONERING. Som led i indsatsen for at bekæmpe ulovlig arbejdskraft, vil den franske regering indføre en række tiltag om udstationering af medarbejdere til Frankrig fra virksomheder i andre lande.
Modelfoto: Colourbox

Undtagelser for nabolande

Formålet med ændringerne er på den ene side at gøre det lettere for virksomheder, der skal udstationere medarbejdere til Frankrig, men samtidig skal de nye regler forbedre myndighedernes mulighed for at sanktionere de virksomheder, som overtræder de franske regler. 

Frankrig vil indgå særlige aftaler for virksomheder i Tyskland, Belgien, Luxembourg, Schweitz, Spanien og Italien, som grænser op til Frankrig, så de kan undgå en række krav, herunder kravet om repræsentant på fransk område, anmodning om et BTP-kort til de udstationerede arbejdstagere, oversættelse af dokumenter til fransk og kunne udelukke visse krav til kontrol. De bilaterale aftaler vil have som mål at definere grænseområder og kunne udelukke visse krav til kontrol.

Tjenesteydelser

Desuden vil franskmændene indføre undtagelser for virksomheder, der udfører tjenesteydelser, som er oplistet på en slags positivliste. Listen vil blive offentliggjort i forbindelse med lovforslagets offentliggørelse, og DI kender endnu ikke omfanget af de ydelser, der bliver omfattet.

De virksomheder, hvis tjenesteydelser vil fremgå af den franske regerings positivliste, vil være undtaget fra SIPSI, krav om partsrepræsentant og få en reduceret forpligtelse til at fremlægge dokumenter til kontrol.

Tidsbegrænset og koncernintern udstationering

En medarbejder, som eksempelvis skal besøge en koncernrelateret virksomhed i Frankrig i en tidsbegrænset periode for at udføre arbejde omfattet af regeringens positivliste, vil blive fritaget for SIPSI, kravet om partsrepræsentant og visse kontrolforanstaltninger.

Vikararbejde vil ikke kunne blive omfattet af administrative lempelser.

Desuden lægger lovforslaget op til at afskaffe:

  • Den forventede skat på 40 € på hver udstationeret medarbejder bliver afskaffet.
  • Erklæringen til det franske arbejdstilsyn for udstationerede medarbejdere i tilfælde af arbejdsulykker. Fremover kan den kun foretages af den udenlandske arbejdsgiver og ikke – som nu - af en repræsentant i Frankrig.

Højere bøder

Brud på reglerne vedrørende udstationerede arbejdstagere om eksempelvis løn og arbejdstid vil kunne straffes med bøde på op til 3.000 € pr. udstationeret medarbejder. I dag er denne sanktion 2.000 €.

Hvis der er tale om gentagelse inden for en periode på to år fra anmeldelsen af første bøde, kan beløbet forhøjes til 6.000 € pr. udstationeret medarbejder fra det nuværende niveau på 4.000 €.

Bøderne skal betales

Ændringerne betyder også, at en franske hovedentreprenør fremover ikke må underskrive en servicekontraakt med en udenlandsk virksomhed, før den har undersøgt, om den udenlandske virksomhed, der udstationerer arbejdstagere, har betalt alle sine (potentielle) bøder.

Desuden får det franske arbejdstilsyn mulighed for under en kontrol at anmode et selskab om at betale sine administrative bøder øjeblikkeligt. Hvis ikke virksomheden betaler ved en kontrol, kan arbejdstilsynet suspendere den planlagte tjenesteydelse.

Lovforslag forventes vedtaget til efteråret

De nye lovforslaget blev præsenteret for det franske Ministerråd den 27. april 2018.

Den parlamentariske proces vil starte i juni 2018, og den endelige lov vil sandsynligvis blive vedtaget i september 2018.

PUBLICERET: 02-05-2018 OPDATERET: 02-05-2018