På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Sælger dømt til at betale erstatning for at springe fra ansættelsesaftale

ANSÆTTELSE. Vestre Landsret har dømt en funktionær til at betale erstatning til en virksomhed, fordi hun, ved at springe fra en underskrevet ansættelsesaftale, påførte virksomheden tab.

Fik tilbudt stillingen

En virksomhed, der sælger mærkevaredametøj, manglede arbejdskraft og opslog derfor en stilling som sælger. Til stillingen modtog de seks til syv ansøgere.

En af ansøgerne havde tidligere været ansat i virksomheden og blev som den eneste indkaldt til en samtale den 28. oktober 2013. Virksomheden havde før været tilfreds med hendes arbejdsindsats og tilbød hende derfor stillingen med tiltrædelse den 1. december 2013.

Underskrev aftale

Sælgeren accepterede jobtilbuddet, fordi hun gerne ville gå op i timer i forhold til hendes nuværende job. Hun havde dog et forbehold om, at der skulle være afsat tid til hendes arbejde som byrådskandidat, hvis hun skulle blive valgt i november.

Det gik virksomheden med til og tilføjede en bestemmelse i hendes ansættelseskontrakt, som hun underskrev samme dag.

Sprang fra

Den 30. oktober meddelte funktionæren, at hun ikke ville tiltræde stillingen alligevel. Hun havde nu mulighed for at få flere timer hos sin nuværende arbejdsgiver og valgte derfor at blive.

For at få afklaret situationen afholdt virksomheden endnu en samtale med hende den 2. november. Til samtalen gjorde virksomheden hende opmærksom på, at det ville kunne koste hende en halv måneds løn ikke at tiltræde. Det ville hun dog tale med sit fagforbund om. Ifølge funktionærens udsagn, mente forbundet, at hun havde gjort det rigtige.

Overtidsbetaling til kolleger

Virksomheden fandt først en anden kvalificeret medarbejder den 1. marts 2014. I mellemtiden havde de øvrige ansatte måtte arbejde over, hvilket kostede virksomheden overtidsbetaling. Virksomheden lagde sag an og gjorde krav på en halv måneds løn svarende til 10.250,00 kr. efter funktionærlovens § 4 den 18. marts 2014.

Prøvetid

Sælgeren påpegede, at der i ansættelseskontrakten var indført prøvetid på 14 dage, hvilket, ifølge hende, begrænsede virksomheden fra at kunne kræve erstatning uden at dokumentere et tab.

Hun pointerede også, at den indførte bestemmelse i ansættelseskontrakten, der skulle give hende mulighed for byrådsarbejde ikke var tilstrækkelig. Havde det været tilfældet, ville hun have tiltrådt stillingen.

Frikendt i byretten

Byretten mente ikke, at virksomheden kunne forvente, at sælgeren ville tiltræde stillingen efter deres samtale den 2. november. Alene ved ikke at have en berettiget forventning til hendes tiltræden, havde virksomheden mistet sin ret til at kræve erstatning.

Dømt i landsretten

Landsretten gik dybere ned i bevisførelsen og pointerede, at sælgerens beslutning om ikke at tiltræde stillingen udelukkende var motiveret af, at hun havde opnået ændrede arbejdsvilkår hos sin hidtidige arbejdsgiver. Det havde intet at gøre med ansættelseskontrakten, herunder tilføjelsen om mulighed for deltagelse i byrådsarbejde.

Det faktum, at sælgeren var ansat i en prøveperiode med et gensidigt 14 dages opsigelsesvarsel, begrænser ikke virksomhedens mulighed for at søge erstatning efter funktionærlovens § 4.

I modsætning til byretten konkluderede landsretten, at der ikke var nogle omstændigheder, der udelukkede virksomheden fra at søge erstatning. Sælgeren blev dømt til at betale en halv måneds løn i erstatning til virksomheden efter funktionærlovens § 4.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Afgørelsen, som nu er tre år gammel, viser, at virksomheder i særlige tilfælde vil have krav på erstatning,  f.eks. i det tilfælde hvor funktionæren uberettiget undlader at tiltræde stillingen.

Afgørelsen understreger, at funktionærloven ikke kun stiller krav til virksomhederne, men også funktionærens adfærd.

I denne afgørelse afviste landsretten, at prøveperioden skulle begrænse virksomhedens mulighed for erstatning.

PUBLICERET: 05-12-2017 OPDATERET: 05-12-2017