På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Pas på formuleringerne når I rekrutterer og giver afslag

DISKRIMINATION. To nylige sager fra Ligebehandlingsnævnet gentager budskabet om, at diskriminerende formuleringer kan koste dyrt. I bør derfor altid være opmærksomme på jeres kriterier og formuleringer, når I eksempelvis laver jobannoncer og giver afslag til jobansøgere.

Kønsdiskrimination – søgte kun kvinder

I en sag fra Ligebehandlingsnævnet om kønsdiskrimination, søgte en virksomhed specifikt efter ”timepiger” til en stilling i en tøjbutik.

En mandlig jobansøger med relevant erfaring søgte alligevel jobbet og spurgte specifikt til, om tøjbutikken kun søgte kvinder. Virksomhedens butikschef afslog hans jobansøgning med den begrundelse, at de kun søgte kvinder.

Jobbet indebar, at medarbejderen ofte skulle hjælper kvindelige kunder i prøverummet, hvor kunderne ville være delvist afklædt. Butikschefen var af den opfattelse, at de fleste kvinder ikke ønskede hjælp fra en mand i prøverummet. Derfor frygtede butikschefen, at butikken ville miste kunder ved at ansætte en mand.

Aldersdiskrimination – lige ung nok

I en sag fra Ligebehandlingsnævnet om aldersdiskrimination, afviste en virksomhed en ansøger, fordi hun var ”lige ung nok”.

Virksomheden havde søgt efter undervisere til en sommerskole. I et svar til ansøgeren angav virksomheden, at hendes ansøgning havde været rigtig god, men at hun desværre var for ung til at blive underviser i denne omgang. De opfordrede hende derfor til søge stillingen igen året efter.

Klagede til Ligebehandlingsnævnet

Begge ansøgere klagede til Ligebehandlingsnævnet og fik medhold. Virksomhederne kunne ikke løfte bevisbyrden for, at ansøgernes køn eller alder ikke havde haft betydning for afslaget. 

Virksomheden havde i sagen om køn påstået, at afslaget var en konkret fejl fra butikschefens side. Butikschefens opfattelse afspejlede ikke virksomhedens holdning til køn.

I sagen om alder, påstod virksomheden, at man havde formuleret sig forkert. Det, virksomheden mente, var, at ansøgeren ikke havde nok erfaring.

Godtgørelser på flere tusinde kroner

Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at der var sket diskrimination i begge sager.

I sagen om kønsdiskrimination var det underordnet, at det var butikschefens fejl, og derfor skulle virksomheden betale en godtgørelse på 12.500 kr. Ligebehandlingsnævnet lagde ved fastsættelsen af godtgørelsesniveauet særlig vægt på, at omfanget af stillingen kun var på få timer om ugen.

På samme måde var det i sagen om aldersdiskrimination underordnet, at virksomheden var kommet til at formulere sig forkert, og virksomheden skulle derfor betale en godtgørelse på 25.000 kr.
 
DI var ikke involveret i nogen af sagerne.

DI's råd

Sagerne understreger, hvor vigtigt det er, at I formulerer jer korrekt og sagligt i jobannoncer og i rekrutteringsprocessen generelt. Det kan hurtigt koste virksomheden dyrt, hvis I formulerer jer uheldigt eller bruger usaglige eller ulovlige kriterier.

Køn er f.eks. et ulovligt kriterium, og I anbefales derfor enten at bruge kønsneutrale ord såsom "medarbejder" eller konsekvent skrive "mand/kvinde".

Selvom en ansøger til en ledig stilling ikke har krav på at få en begrundelse for afslag på en ansøgning, er der mange virksomheder, som gerne vil begrunde afgørelserne. I bør som udgangspunkt begrunde afslag i kompetencer, kvalifikationer og erfaring i forhold til det konkrete job.  

Virksomheder må ikke lægge direkte eller indirekte vægt på medarbejderens køn, race, hudfarve, religion, politiske overbevisning, seksuelle orientering, alder, handicap eller medarbejderens nationale, sociale eller etniske oprindelse.

Find mere information om ansættelse samt forskels- og ligebehandling.

(Ligebehandlingsnævnets afgørelser nr. 2014-6810-64053 og 2015-6810-03336)

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 23-06-2015 OPDATERET: 07-11-2016