På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ordning om gratis togkort var ikke et væsentligt personalegode

FRI BEFORDRING. Højesteret har slået fast, at en virksomhed var berettiget til at opsige en ordning om fri befordring med et passende varsel, da ordningen ikke var et væsentligt ansættelsesvilkår.
Modelfoto: Colourbox

Gratis kørsel med tog

En virksomhed havde aftalt med DSB, at deres medarbejdere kunne køre gratis med tog. Ordningen om fri befordring kunne benyttes af alle medarbejdere i virksomheden, som var ansat før den 1. januar 2017.

Der var tale om en frivillig ordning, hvor medarbejderne kunne få udstedt et frikort for et år ad gangen. Medarbejdere, der ikke benyttede ordningen, fik ikke kompensation. Ordningen bortfaldt ved tjenestefri uden løn og ved opsigelse. Ordningen blev ikke beskattet som lønindtægt.

Ikke muligt at forny ordning

I 2014 indledte virksomheden forhandlinger med DSB omkring fornyelse af ordningen om fri befordring til deres medarbejdere, men det viste sig, at fornyelse af ordningen ville betyde voldsomme prisstigninger for virksomheden.

Virksomheden indgik derfor en aftale med DSB for 2015, men ingen aftale for 2016 og frem. 

Medarbejderne varsles med 6 måneders varsel

Den 23. marts 2015 oplyste virksomheden medarbejderne om, at det ikke var muligt at fortsætte ordningen om fribefordring fra og med 2016. Medarbejderne blev orienteret om, at ordningen muligvis vil ophøre i løbet af 2015, men der blev arbejdet på at finde en løsning.

Den 12. maj 2015 sendte virksomheden en høringsskrivelse til medarbejderne, hvori virksomheden oplyste, at der var udsigt til, at priserne for fribefordring vil stige væsentligt, og at virksomheden derfor så sig nødsaget til at opsige ordningen med udgangen af november 2015.

Ordningen blev opsagt af virksomheden den 29. maj 2015 til udgangen af november 2015. Efterfølgende bliver ordningen forlænget til ultimo januar 2016.

Opsigelse med et passende varsel – ingen kompensation

Mange medarbejdere benyttede sig af muligheden for at kunne køre gratis med DSB og Arriva og anså den gratis transport for et væsentligt personalegode. Medarbejdernes fagforbund mente derfor ikke, at det var muligt for virksomheden at opsige ordningen om fri befordring uden at betale medarbejderne en kompensation.

Højesteret kom frem til, at virksomheden kunne bringe ordningen om fribefordring til ophør med et passende varsel. Retten lagde vægt på, at ordningen ikke kunne anses for at være en del af medarbejdernes løn- eller ansættelsesvilkår. Der var desuden ikke tale om vederlag for arbejde, og ordningen blev givet uafhængig af medarbejdernes ansvar, kvalifikationer og karakteren af deres arbejde.

Der skulle derfor ikke betales kompensation til medarbejderne.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Afgørelsen viser, at virksomheder kan opsige tilbudte personaleordninger for medarbejdere med et passende varsel uden at betale kompensation, hvis vikårene ikke er en del af medarbejdernes løn – og ansættelsesvilkår eller på anden måde et vederlag for arbejde, selv om det pågældende gode har haft en væsentlig værdi for en række medarbejdere.

Skal I opsige et medarbejdergode, en kutyme eller lignende, bør I altid søge rådgivning hos DI med henblik på at få vurderet opsigelsesvarslets længde, og om der skal betales kompensation.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 31-10-2018 OPDATERET: 30-10-2018