På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

OK ikke at forlænge gravid, der sov på vagten

TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE. Østre Landsret har frikendt en virksomhed for at betale godtgørelse, selv om virksomhedens beslutning om ikke at forlænge en gravid medarbejders tidsbegrænsede ansættelse kan sidestilles med en afskedigelse.

Kontrakt forlænget flere gange

En omsorgsmedarbejder blev ansat på en tidsbegrænset kontrakt med virkning fra den 15. august 2012 til den 31. december 2012. Ansættelseskontrakten blev forlænget først til ophør den 30. juni 2013 og efterfølgende til den 31. december 2013.

Den 8. oktober informerede medarbejderen virksomheden om, at hun var gravid, og den 31. oktober meddelte virksomheden, at hendes kontrakt ikke ville blive forlænget yderligere efter december.

Medarbejderen mente, at beslutningen om ikke at forlænge hendes kontrakt kunne sidestilles med, at hun blev opsagt på grund af sin graviditet. Hun forlangte derfor godtgørelse svarende til seks måneders løn – i alt 108.259 kr.

Ikke-forlængelse lig med afskedigelse

Landsretten kom frem til, at virksomhedens beslutning om ikke forlænge kontrakten yderligere er det samme som en afskedigelse, når ansættelsesforholdet allerede er forlænget to gange.

Spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen skulle have godtgørelse kom derfor an på om virksomheden kunne bevise, at afskedigelsen ikke var på grund af hendes graviditet – som de jo var bekendt med før afskedigelsen.

Sov på arbejdet

Omsorgsmedarbejderens arbejde gik ud på at overvåge en bestemt borgers sundhedsfaglige tilstand. Beslutningen om ikke at forlænge medarbejderens kontrakt endnu en gang blev taget efter, at virksomheden modtog en klage fra borgeren over, at medarbejderen havde sovet på en nattevagt. Et forhold hun var blevet påtalt for før.

Det var ifølge retten klart, at det var vitalt for at kunne udføre arbejdet ordentlig, at hun var vågen under hele sin vagt, og at virksomheden ved vidner tilstrækkeligt havde bevist, at det var et gentaget tilfælde.

Retten frifandt derfor virksomheden for at have afskediget medarbejderen på grund af hendes graviditet, fordi hun ikke varetog sine arbejdsopgaver ordentligt.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Tidsbegrænset ansættelsesforhold, der gentagne gange bliver forlænget er i realiteten det samme som et fast ansættelsesforhold, hvis det ikke er begrundet i objektive forhold.

Virksomheder bør altid være opmærksom på, at der gælder en omvendt bevisbyrde, når gravide medarbejdere afskediges. Virksomheden skal derfor selv kunne bevise, at afskedigelsen udelukkende skyldes lovlige forhold, der ikke har med graviditeten at gøre.

Nyheden er baseret på Østre Landsret dom af 15. februar 2017 sag B-345-16.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-05-2017 OPDATERET: 16-05-2017