På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye regler om frivilligt arbejde og bibeskæftigelse for udenlandske medarbejdere

UDENLANDSKE MEDARBEJDERE. Fra 10. juni 2018 kan udenlandske forskere, gæsteforskere og ph.d. studerende udføre frivilligt arbejde og bibeskæftigelse i Danmark, uden at de først skal ansøge hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Modelfoto: Colourbox

Bibeskæftigelse uden timebegrænsning

Forskere på fast track-ordningen, gæsteforskere og ph.d. studerende kan med de nye regler udføre bibeskæftigelse uden timebegrænsning.

Det er dog et krav, at bibeskæftigelsen har sammenhæng med den beskæftigelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. Det vil altid afhænge af en konkret vurdering, om der er en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse.

Frivilligt, ulønnet arbejde

De nye regler om frivilligt arbejde omfatter alle udenlandske forskere, der allerede arbejder i Danmark, og som med de nye regler får mulighed for at udføre ulønnet, frivilligt arbejde ved siden af hovedbeskæftigelse og eventuel bibeskæftigelse.

Ulønnet arbejde betyder, at medarbejderen ikke må modtage løn eller andre goder, f.eks. betalt telefon, internet m.v.

Medarbejderen må dog gerne modtage mindre ydelser, som andre ulønnede frivillige får. Det kan for eksempel være betaling af transportudgifter til arbejdspladsen, gratis frokost, julegave m.v.

Organisation eller netværk

Det frivillige arbejde kan udføres for en formelt organiseret organisation, forening, offentlige institutioner eller lignende. Det frivillige arbejde kan også udføres i løsere organiserede netværk.

Det ulønnede, frivillige arbejde må ikke erstatte lønnet arbejdskraft.

Retten til at udføre ulønnet, frivilligt arbejde fremgår af den oprindelige opholds- og arbejdstilladelse med henblik på beskæftigelse.

Gælder både nuværende og fremtidige medarbejdere

De nye regler gælder både for udlændinge, der allerede har opholdstilladelse som forskere, gæsteforskere eller ph.d. studerende, og udlændinge, der indgiver en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som forskere, gæsteforskere eller ph.d. studerende.

Reglerne gælder også for grænsependlere, der allerede har eller får en arbejdstilladelse i Danmark inden for en af disse stillingstyper, og som fortsat har bopæl i et naboland.

Bibeskæftigelse

Der vil ikke gælde særskilte krav til løn- og ansættelsesvilkår for bibeskæftigelse, uanset om det er i form af lønarbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder freelancearbejde.

Gælder ikke for beløbsordningen, Grønland og Færøerne

Forskere, der har opholdstilladelse efter beløbsordningen, er ikke omfattet af de nye regler vedr. bibeskæftigelse. Disse forskere vil stadig skulle søge om tilladelse til bibeskæftigelse.

Reglerne gælder heller ikke for udenlandske forskere med ophold på Færøerne og i Grønland.

Ændringerne i udlændingeloven træder i kraft den 10. juni 2018.

23. januar 2018
UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT. Det kræver en særlig tilladelse, hvis medarbejdere med statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS skal holde foredrag, sidde i skolebestyrelsen eller være træner i den lokale fodboldklub.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 04-06-2018 OPDATERET: 12-06-2018