På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye ændringer i beløbsordningen

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT. Medarbejdere med statsborgerskab uden for EU/EØS, der indgiver ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen fra 1. juli 2017, skal opfylde og efterleve nye krav.

Likvide midler

Efter 1. juli skal løn op til beløbsgrænsen på 408.800 kr. udbetales som likvide midler på en dansk bankkonto. Det betyder, at I ikke kan udbetale denne del af lønnen, op til 408.800 kr., i kontanter, og at I ikke længere kan udbetale lønnen i udlandet.

Kun løn

”Likvide midler” er kun løn. Andre goder kan ikke længere indgå i beregningen af beløbskravet på 408.800 kr. Det betyder at eksempelvis kost, logi, internet, naturalier, diæter, abonnementer, fri bil, fri telefon og andre ydelser, som I tilbyder medarbejderen, ikke længere kan opgøres som en del af beløbskravet op til 408.800 kr.

Arbejdsmarkedspension kan indgå

Indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner kan stadig indgå i lønnen op til 408.800 kr. Det gælder både den arbejdsgiverbetalte og lønmodtagerbetalte del.

Løn over 408.800 kan udbetales efter de gamle regler
I kan fortsat udbetale løn, der overstiger beløbsgrænsen, på anden vis/i et andet land, og den kan udgøre øvrige løndele og goder.

DI's råd
DI anbefaler, at I sætter jer ind i de nye regler og er opmærksomme på, at beløbskravet ændrer sig hvert år ved årsskiftet, så beløbet, som I skal indbetale på bankkonto i Danmark, formentlig forhøjes hvert år i januar.
PUBLICERET: 12-06-2017 OPDATERET: 31-07-2018