På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny opholdstilladelse til hjemvendte danskere

UDLANDSDANSKERE. Fra 1.juli 2018 bliver det muligt for medfølgende familiemedlemmer til udlandsdanskere at få opholdstilladelse med ret til arbejde i Danmark. Ansøgere skal dog opfylde nogle betingelser. 

Disse krav skal være opfyldt:

  • Der skal være tale om en ægtefælle, fast samlever med samliv i mindst 1 ½-2 år eller børn under 18 år
  • Udlandsdanskeren skal være etableret i udlandet på ansøgningstidspunktet
  • Den danske statsborger bliver tilbudt ansættelse i Danmark med ansættelsesvilkår, der lever op til beløbsordningen eller positivlisten
  • Familien skal bo på samme adresse i Danmark
  • Den danske statsborger skal kunne forsørge sin familiemedlemmer under opholdet i Danmark

Gyldig i højst fire år

Opholdstilladelsen vil være gyldig i fire år, eller så længe ansættelseskontrakten er gyldig ved en tidsbegrænset ansættelse, dog højst fire år.

Det er en forudsætning, at familiemedlemmernes pas er gyldige i hele perioden plus 3 måneder. Ellers forkortes opholdstilladelsen tilsvarende.

Uforskyldt ledig

Hvis udlandsdanskeren bliver uforskyldt ledig, kan familien ansøge om ophold på seks måneder.

Jobskifte

Hvis den danske statsborger skifter job til en virksomhed, der også ligger i Danmark, skal familien meddele det til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hvis det nye arbejde også lever op til beløbsordningen eller positivlisten, kan familien bevare sin opholdstilladelse til Danmark.

Afslag på ægtefællesammenføring

Vær opmærksom på, at der findes en overgangsordning for de udlandsdanskere, der har fået afslag på ægtefællesammenføring.

PUBLICERET: 09-06-2017 OPDATERET: 31-07-2018